Nyheter: 2013

Headline list

15.10.2013 : EFLA og Alvogens high tech senter

Nylig bestemte Reykjavik kommunestyre å tildele Islands Universitet en tomt ved Sæmundargata 15-19 for Vitenskapspark. Det internationale medisinfirmaet Alvogen har planer om å bygge 11.000 m2 bygning, High Tech senter, som blir drevet som en del av Universitets vitenskapspark.

Les mer

15.10.2013 : Forskning i Finnafjörður

Helt siden året 2012 har EFLA hatt prosjekt gående om potensielt havneområde i Finnafjörður sammen med kommunene Vopnafjarðarhreppur, Langanesbyggð og tyske firmaet Bremenport. Bremerhaven havn er den fjerde største havn i Europa og eies helt av Bremen. 

Les mer

15.10.2013 : EFLA prosjekterer vindmøllepark for Landsvirkjun

Landsvirkjun og EFLA har undertegnet en avtale om prosjektering av vindmølleparker på Hafið ved Búrfell kraftverk. Dette er de første vindparkene som planlegges på Island, men tidligere har det blitt satt opp enkelte vindmøller. 

Les mer

8.10.2013 : Eksplodert i Vadlaheidi, Nord-Island

Den første eksplosjonen i Vadlaheidartunnelen ble gjennomført den 12. juli 2013, i tunnelåpningen på Svalbardsstrand sin side. Tildstede var EFLAs representant og han tok følgende bilder av begivenheten.

Les mer

2.7.2013 : Operatunnelen i Oslo

På vegne av Statens vegvesen region øst holder EFLA Rådgivende Ingeniører på med gjennomføring av risiko og sårbarhets analyse på grunn av forlengelse av Operatunnelen. 

Les mer

27.6.2013 : Islands president presinterer prosjekt i Finnafjordur

Kommunene Langanesbyggd og Vopnafjardarhreppur har ingått samarbeid med Bremenport i Tyskland om forskning og testing for mulig oppbygging av industriell- og havneområde i Finnafjordur. 

Les mer

19.6.2013 : Trygge skolebygg

EFLA har fått innpass i byggesektoren i Norge. EFLA var ansvarlig for all prosjektering for et nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg på Nattland Oppveksttun barneskole og barnehage i Bergen, en skole som legger vekt på hørselshemmede barn.

Les mer

13.5.2013 : Feirer førti år

I år feirer EFLA rådgivende ingeniører 40 års jubileum.

Les mer

30.4.2013 : Høyeste karakter i evaluering

EFLA får høyeste karakter i evaluering hos Statens vegvesen.

Les mer

26.4.2013 : Flomvern for Kvosin, Reykjavik

EFLA, i samarbeid med Landslag ehf, fikk stipend fra Viðlagatryggingu Íslands for prosjektet Flomvern for Kvosin, Reykjavik. Reykjavik kommune støtter prosjektet i tillegg. 

Les mer

24.3.2013 : EFLAs hovedkvarter får BREEAM-sertifisering

EFLAs hovedkvarter er den første restaurerte bygningen på Island som får BREEAM-sertifisering. BREEAM er en internasjonal sertifisering på bygningers bærekraftig og er sammenlignbar over hele verden. 

Les mer

11.3.2013 : Industri og innovasjon

EFLA har i lang tid hatt oppdrag innen styringssystemer og automatikk for kunder i Norge, særlig innen industri. Som et eksempel kan et prosjekt for Alstom Power, et stort fransk selskap med filial i Oslo, nevnes, et prosjekt som fører EFLAs ansatte rundt om i verden.

Les mer

19.2.2013 : Sikker samferdsel

EFLA på Island har hatt mangfoldige oppdrag for Statens Vegvesen – blant annet design av bruanlegg, veitunneler og prosjekter i den forbindelse. Statens Vegvesens virksomhet er geografisk inndelt i fem regioner; øst, sør, vest, midt og nord. 

Les mer

8.2.2013 : Fremragende virksomhed 2012

Creditinfo har settet sammen en liste over virksomheter på Island som oppfyller de kravene som er sett opp for 'Fremragende virksomhet 2012'. 

Les mer

22.1.2013 : Verdens største aluminiumverk

EFLA deltar i mange diverse og interesante prosjekter i De forente arabiske emiratene. I Abu Dhabi er pågående prosjekt konstruksjonen av Emal aluminiumverket som er eid av aluminiumprodusenten Dubal og emiren av Abu Dhabi. 

Les mer

16.1.2013 : Kraft og kvalitet

I 2008 ble EFLA AS etablert i Norge for å styrke EFLAs energiseksjons tjenester til kunder i Norge i forbindelse med oppbygging av overførings- og distribusjonssystemer for kraft. 

Les mer

14.1.2013 : Alt mulig i 40 år

I år feirer EFLA rådgivende ingeniører 40 års jubileum. EFLAs saga begynte året 1973 når Verkfræðistofa Suðurlands på Selfoss ble grunnlagt. 

Les mer

9.1.2013 : Stort samferdselsprosjekt i Norge avsluttet

Solasplitten, en 4 km lang veg i Stavangerområdet, ble åpnet for traffic ved en høytidlig seremoni. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Solasplitten er 4 felts vei som forbinder den internasjonal flyplassen i Sola og E39.

Les mer

3.1.2013 : Hjørnstein til et ny vannkraftstasjon

Den 26. oktober 2012 la Islands president, Ólafur Ragnar Grímsson, ned grunnsteinen til Búðarháls vannkraftstasjon. Búðarháls vannkraftverk ligger i det lavere høylandet på sør-Island, i elvene Tungnaá og Kaldakvísl ved Búðarháls i Rangárvallasyssel. 

Les mer