Historie og organisasjon

Organisasjonkart, Organisasjon, Navn

EFLA AS ble stiftet i Norge i 2008 med ingeniørrådgivning for elektriske overføringsanlegg som kjernevirksomhet.

Selskapet fikk sitt opprinnelige navn, Linuhönnun AS, fra selskapet Línuhönnun HF på Island, som i en årrekke hadde bistått den norske energisektoren med konsulenttjenester. Historien begynte med et oppdrag for Statnett Entreprenør i 1993. Selskapet EFLA HF på Island ble etablert ved en fusjon av fire konsulentselskaper, og deretter tok EFLA AS morselskapets navn i 2010. EFLA AS tilbyr i dag tverrfaglig ingeniørrådgivning og andre relaterte konsulenttjenester, med hovedfokus innen energi og samferdsel.

Navnet EFLA

I norrønt og moderne islandsk betyr verbet «efla» å ‘styrke' eller ‘forsterke'. Fra norrønt har nynorsk fått ordet «evle», som nå oftest betyr ‘makte' eller ‘mestre'. Navnet reflekterer godt selskapets definerte mål og visjon: Å bidra til å styrke våre oppdragsgiveres evne til å oppnå sine mål og samtidig være en synlig og sterk aktør i samfunnets utvikling.

EFLAs organisasjonkart

Organisasjonskart__1685020798267