Eierskap og styre

EFLA AS er et norsk datterselskap som er heleid av EFLA HF på Island.

EFLA HF er et ansatteid, markedsledende konsulentselskap som yter tverrfaglig ingeniørrådgivning og relaterte konsulenttjenester. Gruppen har Island og Norge som hjemmemarked og har i tillegg en omfattende internasjonal virksomhet.

I styret til EFLA AS sitter:

  • Guðmundur Guðnason, styreleder
  • Diarmid Loudon, Ólafur Ágúst Ingason og Leonard-Johan Nesheim, styremedlemmer
  • Ástmar Karl Steinarsson, observatør

Daglig leder er Ragnar Jónsson.