Prosjekter

Headline list

Innovasjon i bruforsterkning i Agder

bruer, forsterkning, reprasjon, prosjektering

EFLA har bistått Agder fylkeskommune med forsterkning av to gamle stålbjelkebruer i Agder fylke, som dannet en flaskehals for vegtransport i området. I prosjekteringen er det brukt en metoden som aldri har vært brukt i Norge før, og den har vist seg å være effektiv i forhold til kostnad, gjennomførbarhet og miljøpåvirkning.

Engeløyabru

Samferdsel, bru, Engeløy, prosjektering, steigen, nordland

EFLA er ansvarlig rådgiver for Nordland Fylke ved prosjekteringen av ny fjordkryssing langs Fv. 835 til Engeløya. Detaljprosjekteringen utføres i løpet av 2020. 

Ny gang- og sykkelbru ved Ullevåls­krysset

Ring 3 og Sognsveien i Oslo

Prosjektering av et nytt anlegg ved Ullevaal stadion. Vi har håndtert anlegget fra konseptvalg til utarbeidelse av byggeplan. Hovedelementer er stålbru med betongramper, gang- og sykkelveger, vann og avløp, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, landskap, geoteknikk, miljøteknikk og bygningsbesiktigelser.

Parlamentarisk kontorbygg

bygg, byggdesign, byggingeniør, ingeniør, rådgivning

Prosjektet innebærer utforming av et nytt parlamentarisk kontorbygg, som skal stå på samme torg som parlamentsbygningen. Det nye bygget vil samle alle aktivitetene fra Altinget. EFLA er blant annet ansvarlig for all ingeniørdesign i prosjektet. 

Estetiske høyspentmaster

En stadig økende bevissthet rundt miljø og viktigheten av å bevare naturen, har ført til større fokus på å tilpasse nye høyspentmaster til landskap og omgivelser. EFLA har derfor gjennom mange år jobbet tett med industridesignere for å imøtekomme dette på en kostnadseffektiv måte med en kombinasjon av praktisk design og innovative løsninger.  

Drift og vedlikehold av bruer

rehabilitering, bru, norge, østfold, oslo, prosjektering, rådgivning

EFLA har gjennom flere år jobbet for Statens vegvesen med prosjekter av forskjellig art. Mye av dette har bestått i arbeid i forbindelse med drift og vedlikehold av bruer. 

Svømmebasseng

svømmebasseng, lek, barn, bygg, konstruksjon

EFLA har de siste årene jobbet med mange prosjekter knyttet til større badeanlegg og jordforbedringsanlegg på Island. Dette gjelder både teknisk design av nye basseng, samt forbedringer eller vedlikehold av eldre basseng.

The Retreat Blue Lagoon

Blue Lagoon, Bygg, Geotermisk, spa, bad, hotell, ingeniørdesign, akustikk og støy, VA, miljørådgivning, lysdesign, BIM

The Retreat Blue Lagoon er et unikt geotermisk bad, som ligger i et lavafelt sør for Reykjavík. Dette er en av de mest kjente turistattraksjonene på Island. EFLA har gjennom årene vært rådgivere i rekke ulike prosjekter for Blue Lagoon. 

Lysboks ga utsikten tilbake

Belysning, lysboks, armatur, restaurant

Grand Hotell Bellevue i Åndalsnes er et populært hotell med historie tilbake til 1890. I forbindelse med utvidelse av restauranten fikk EFLA i oppgave å se på belysningen i rommet. Resultatet ble en 13 meter lang glassvegg med en lysboks, som lyser opp bildet av de populære fjellene Romsdalseggen. 

Nattland Oppveksttun

Skole, Barnehage, tun, hørselhemmet, vollyball, hall, oppvekst, Statped, prosjektering, passivhus, Wiberg, Smedsvig,

Nattland oppveksttun er spesialtilpasset hørselshemmede elever og består av barnehage, baseskole fra 1-10 klasse og volleyballhall.

Icebox - Et samfunnsoppdrag

kraftledninger, overføringsnett, islaster, statnett

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Noe som fører til store kostnader for både reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Norge har noen av de høyeste islastene som er målt i verden.

Ny aluminiumsmast gir halvert CO2-utslipp

Statnett, forskning, energi, aluminium

EFLA AS har i samarbeid med forskningspartnere og Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. En utredning av mastens karbonavtrykk har vist at masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en standard stålmast fra Statnett når både produksjon og resirkulering er i regnestykketet.

Mjølan gang- og sykkelbru

Bru, samferdsel, gangbru, sykkelbru

EFLA er ansvarlig for prosjektering når Statens vegvesen bygger en ny rundkjøring i et eksisterende kryss på Fv12 i Rana kommune. Det vil også bli bygget nye busslommer på begge sider av vegen, samt en ny gang- og sykkelveg med bru over fylkesvegen. 


Designmastene ved Øygardstølen i Rogaland

Energi, designmast, strømmast, 420 kV, Vestre korridor, Statnett

Like ved det kjente turistmålet Kjerag i Rogaland står 3 spesielle designmaster. Statnett er oppdragsgiver, EFLA står for engineering/prosjektering og Widenoja Design, Eva Widenoja, står for designkonseptet.

Raufarhólshellir – utvikling av lava tunnelen

Raufarholl, grotte, turist

Raufarholshellir, en av de mest kjente lavahulene på Island. Den 1350 meter lang tunnel har med EFLA`s hjelp ble endret fra et problem til en turistattraksjon. I dag er disse grottene blant annet prisbelønnet med Winner of the Icelandic Lighting Award, best outdoor lighting design category, 2017. EFLA har bidratt med prosjektering og design.

Fjernvarme

fjernvarme, søppelforbrenningsanlegg, varme, oppvarming, vann og avløp, VA

Prosjektering av fjernvarme for boligfelt og i axe prosjekter for Lyse Neo og utviklingsselskaper. EFLA har, som underleverandør til Prosjektil AS, deltatt i prosjektering.

UAK - geoteknikk

UAK, Prosjektil, Rogaland, geoteknikk, prosjektering,

Utførelse av uavhengig kontroll for geoteknikk prosjektering for byggeprosjekter i Rogaland 

Langhusveien, Ski kommune

Langhusveien, Ski kommune, Fv152, kulvert, støttemur, støy, støyskjerm, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, Statens vegvesen, gangveg, sykkelveg,

Prosjektering av nytt anlegg langs Fv152, Langhusveien, i Ski kommune. Breddeutvidelse og rehabilitering av Langhusbru, utvidelse av kulvert, støttemurer, støyskjermer, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning.

420 kV Mongstad - Kollsnes

Mongstad, Kollsnes, ledning, mekanisk, elektromekanisk, design, BKK, strøm, Bergen, kraftlinje, trasé, konsekvensutredning, miljø, master, fundament, stål, betong, line, armatur, FAT,

Prosjektering av ny 420 kV ledning. Mekanisk og elektromekanisk design. Utarbeidelse av anbudsokumenter. Bistand i innkjøps- og byggefase.

420 kV Modalen - Mongstad

Modalen, Mongstad, BKK, Bergen, kraftledning, Steinsland, Matre, master, fundament, liner, armatur, FAT, stål, betong,

Prosjektering av ny 420 kV ledning. Mekanisk og elektromekanisk design. Utarbeidelse av anbudsdokumenter. Bistand i innkjøps- og byggefase.

Ny veg og bruer i Trøndelag

Fv715, Keiserås, Olsøy, Fosenvegene, Statens vegvesen, Trondheim, bomveg, “ei tim' te by'n”, bru, kulvert, Omundvågbru, platebru, Breilielvbru, platebru, Olsøybru, Skaudalbrua,

Prosjektering av 16,5 km veg. Fv. 715 Keiserås – Olsøy inngår som et av delprosjektene i bomvegprosjektet Fosenvegene.

Solasplitten - veibygging

Solasplitten, Rv510, Stavanger, Sola, drenering, overvann, veiprosjektering, støy, støyberegning, støyskjerming, Statens vegvesen, stamvei, VA,

EFLA spilte en viktig rolle i planlegging og bygging av en ny 2-4 felts vei, Solasplitten Rv 510, i Stavanger / Sola området.


Prosjektene var av varierende art og omfang og har inkludert prosjektering av drens- og overvannssystem for veien, bistand til veiprosjektering av sideveier, støyberegninger og koordinering i anleggsfasen.

Nonnekloppen gang- og sykkelbru

Nygårdstangen, Nonnekloppen, gangbru, gangveg, sykkelveg, stålbru, stålkassebru, fyllinger, VA, belysning, Statens Vegvesen, Bergen, Hordaland, Store Lungegårdsvann, Nonnekloppen

Prosjektering av en ny stålbru over sjø, gang- og sykkelveg, geoteknisk prosjektering av fyllinger i sjø, VA, belysning og utarbeiding av konkurransegrunnlag.

Lyssetting i undergang

Vinner av Islandsk lysdesign 2015

Byens statuer våkner

Vinterlysfestivalen i Reykjavík

Vestre korridor

420 kV

Statnett arbeider med å forsterke og bygge ut sentralnettet i Vestre korridor, et område som strekker seg fra Feda på Sørlandet til Sauda på Vestlandet. EFLA bidrar med mekanisk og elektromekanisk ledningsprosjektering.

420 kV Balsfjord–Skaidi

420 kV, balsfjord, energi, statnett,

Statnett bygger nå den 210 km lange kraftledningen på 420 kV fra Balsfjord i Troms til Skillemoen i Finnmark. Ledningen er planlagt ytterligere 90 km til Skaidi. Fomålet er å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark, og ledningen vil også bidra til økt utbygging av fornybar energi i landsdelen. Forbindelsen er kostnadsberegnet til 4–6 milliarder kroner.

Spennings­oppgradering

Fra 300 kV til 420 kV

Statnett gjennomfører spennings- og temperaturoppgradering av flere eksisterende ledninger på 300 kV med dupleks faseliner til 420 kV. EFLA har bistått Statnett fra 2009, først i planleggingsfasen, med utvikling av arbeidsmetoder, prosesser og programverktøy, og deretter i designfasen, byggefasen og ferdigstillelse i felt.

Inn i breen - Langjökull isbre

I Europas nest største isbre, 1 200 moh., ligger Islands nyeste turistattraksjon: en storslått, menneskeskapt istunnel, som med sine 500 meter er verdens lengste.

Målet for prosjektet var å gi besøkende en naturlig og unik opplevelse. Både med godt planlagte lyssettinger med naturlige lysfarger og begrenset bruk av andre farger, og uten synlig utstyr eller kabler.

420 kV Ofoten–Balsfjord

420 kV

Statnett bygger nå den 150 km lange kraftledningen på 420 kV fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms. Den går gjennom sju kommuner. Formålet er å ivareta forsyningssikkerheten i Nord-Norge nord for Ofoten, og ledningen vil også bidra til økt utbygging av fornybar energi i landsdelen. Forbindelsen er kostnadsberegnet til 3,2–3,7 milliarder kroner.

Ny belysning i bankfilial

Høykvalitets-LED sammen med tradisjonelle armaturer

Nye bruer, gang- og sykkelveg ved Ring 3

Langs rv. 150 ved Ring 3

Prosjektering av ny gang- og sykkelveg fra Vinderen til Ris skole langs rv. 150 ved Ring 3. Oppdraget omfatter ny gang- og sykkelveg, ny bru over Ring 3, ny bru langs Ring 3, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, landskap, geoteknikk og miljøteknikk. Leveransen har vært fullstendig konkurransegrunnlag og oppfølging i anleggsperioden.