Energi

Spennings­oppgradering

Fra 300 kV til 420 kV

Statnett gjennomfører spennings- og temperaturoppgradering av flere eksisterende ledninger på 300 kV med dupleks faseliner til 420 kV. EFLA har bistått Statnett fra 2009, først i planleggingsfasen, med utvikling av arbeidsmetoder, prosesser og programverktøy, og deretter i designfasen, byggefasen og ferdigstillelse i felt.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statnett

Periode
2009–2017

Område
Hele landet fra Kristiansand i sør til Nedre Røssåga i Nordland

Prosjektkontakter

Beskrivelse av prosjektet

Statnett har totalt over 4500 km med 300 kV kraftledninger i sitt sentralnett. På sikt skal disse spenningsoppgraderes til 420 kV for å øke overføringskapasiteten. Av 4500 km har 1500 km allerede dupleks faseliner, som kan benyttes uten utskiftning ved spenningsoppgradering. EFLA har fra 2009 bistått Statnett med planlegging, utvikling av designprosesser og verktøy. Modellering, valg av tiltak og løsninger har også vært noe EFLA har bistått med, samt utarbeidelse av design og anbudsunderlag for omlag 920 km ledning. Arbeidet omfattet 15 ledninger/strekninger og innføringer rundt flere trafostasjoner:

 • Nedre Røssåga–Namsskogan–Tunnsjødal / Namsos–Tunnsjødal / Namsos–Ogndal–Verdal–Klæbu
 • Tonstad–Feda–Kristiansand–Arendal–Bamble / Solhom–Honna–Arendal
 • Aura–Vågåmo / Vang–Minne / Lyse–Førre–Saurdal–Liastøl 

Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kvHelikopteret transporterer materialer

Miljø

Oppdragsgiver og byggherre er ansvarlig for planlegging og konsesjonssøknad, samt entreprise. Programmet for spenningsoppgradering er både svært kostnadseffektivt og skånsomt for miljøet, ettersom kapasitetsøkningen bygger på bedre utnyttelse av eksisterende ledningskonstruksjoner med minimal tilpasning.

Prosjektkomponenter

EFLAs rolle i prosjektet

 

 • Utvikling av designprosess og prosedyrer (design guidelines)
 • Utvikling av programrutiner for spesielle kontroller
 • Modellering av eksisterende kraftledninger og verifisering av grunnlag
 • Lineberegninger og kontroll av elektriske minsteavstander
 • Oppmåling av kritiske punkter i felt når det gjelder bakkeklaring
 • Prosjektering av løsninger og tiltak for oppisolering
 • Beregninger av elektromagnetiske felt og hørbar støy
 • Elektromekanisk prosjektering av isolatorkjeder og armatur for oppisolering
 • Design av mekaniske forsterkninger av master og fundamenter i forbindelse med oppisolering
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og bistand ved anskaffelser av materiell
 • Bistand i byggefase- og sluttdokumentasjon

 

"Vi er meget godt fornøyd. EFLA har god kompetanse og leverer med god kvalitet, og de har god faglig innsikt. Vi er også godt fornøyd med responsen på mer uformelle henvendelser."

Kontakt fra Statnett
Title

 

 

Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kvSpenningsoppgradering fra 300 til 420 kV

Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kvSpenningsoppgradering fra 300 til 420 kV