Energi

Vestre korridor

420 kV

Statnett arbeider med å forsterke og bygge ut sentralnettet i Vestre korridor, et område som strekker seg fra Feda på Sørlandet til Sauda på Vestlandet. EFLA bidrar med mekanisk og elektromekanisk ledningsprosjektering.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statnett

Periode
2012–pågår

Område
Fra Feda på Sørlandet til Sauda på Vestlandet

Prosjektkontakter

Beskrivelse av prosjektet

Statnett bygger nå flere ledninger i Vestre korridor, et område som strekker seg fra Feda på Sørlandet til Sauda på Vestlandet. Formålet er å forbedre forsyningssikkerheten i området og å forsterke nettet i sammenheng med utenlandsforbindelsen til Tyskland fra Vollesfjord.

EFLA bidrar med mekanisk prosjektering av master og fundamenter, og elektromekanisk prosjektering av liner, isolatorer og armatur for følgende ledninger:

 • 420 kV Ertsmyra–Kvinesdal
 • 420 kV Duge–Lyse–Tjørhom–Ertsmyra–Fjotland
 • 420 kV Sauda–Lyse
 • 300/420 kV Førre–Lyse / Saurdal–Lyse
 • Diverse omlegginger og innføringer til stasjoner

Vestre Korridor

Miljø

Oppdragsgiver er ansvarlig for trasévalg, konsekvensutredning, byggesøknad og miljø- og transportplan, som blant annet beskriver baseplasser, tromle- og vinsjeplasser, anleggsveier, lager og premonteringsplasser, samt adkomstmuligheter og helikoptertransport av mannskap og materiell. 

I utbyggingen skal det være så få inngrep i miljøet som mulig. Materialforbruk for standardiserte master og fundamenter i stål og betong er optimalisert i designprosessen ved bruk av spesialutviklede makroer hos EFLA.

EFLAs rolle i prosjektet

 • Anleggsplanlegging
 • Mekanisk prosjektering av standardiserte master og fundamenter, samt utvikling av nye styrkeklasser
 • Mekanisk prosjektering av omlegging av berørte kraftledninger og diverse innføringer
 • Studie av høytemperaturliner
 • Elektromekanisk prosjektering av liner, isolatorer og armatur
 • Rådgivning og bistand i anskaffelsesfasen, for eks deltagelse i FAT av materiell og deltagelse i masteutlegg
 • Byggeledelse og teknisk byggekontroll

"Generelt er vi godt fornøyd med leveransene fra EFLA, de leverer god kvalitet og godt arbeid. Vi opplever EFLA som løsningsorienterte, effektive og pålitelige. I tillegg har EFLA vist evne til å levere ressurser og har fokus på innfasing av nye til Statnett. Det oppleves positivt."

Kontakt fra Statnett

 
Title

Vestre Korridor 420 kv

Vestre Korridor 420 kv

Vestre Korridor