Energi

420 kV Balsfjord–Skaidi

420 kV, balsfjord, energi, statnett,

Statnett bygger nå den 210 km lange kraftledningen på 420 kV fra Balsfjord i Troms til Skillemoen i Finnmark. Ledningen er planlagt ytterligere 90 km til Skaidi. Fomålet er å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark, og ledningen vil også bidra til økt utbygging av fornybar energi i landsdelen. Forbindelsen er kostnadsberegnet til 4–6 milliarder kroner.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statnett

Periode
2011–pågår (forventes ferdig 2021)

Område
Nord-Norge, fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark

Prosjektkontakter

Beskrivelse av prosjektet

Den 210 km lange kraftledningen på 420 kV fra Balsfjord i Troms til Skillemoen i Finnmark bygges med Statnetts standardløsning for stålmaster. Statnett har også utviklet prefabrikerte fundamenter som transporteres på bakken vinterstid for å redusere helikopterbruk og minimere spor i naturen. EFLA har bistått Statnett fra planleggingsfasen av, med geologiske trasévurderinger og geotekniske grunnundersøkelser for å avdekke fundamenteringsforhold. Videre har EFLA dimensjonert alle master og fundamenter, samt bistått med både byggeledelse, teknisk kontroll, reinsdriftkoordinering og rådgivning i byggefasen.

Spesielle utfordringer i prosjektet er vanskelig adkomst og meget lange transportveier, hvor mye av maste- og linemateriell og mannskap fremdeles må transporteres med helikopter. Korte dager og lite dagslys ved bygging vinterstid bidrar heller ikke til å forenkle arbeidet, og det stiller krav til god planlegging og effektiv gjennomføring hos entreprenørene.

Balsfjord 3

Miljø

Oppdragsgiver er ansvarlig for trasévalg, konsekvensutredning, byggesøknad og miljø- og transportplan, som blant annet beskriver baseplasser, tromle- og vinsjeplasser, anleggsveier, lager og premonteringsplasser, samt adkomstmuligheter og helikoptertransport av mannskap og materiell. Permanente inngrep i miljøet skal minimeres, og det skal tas hensyn til reinsdriften ved utbyggingen.

Materialforbruk for standardiserte master og fundamenter i stål og betong er optimalisert i designprosessen ved bruk av spesialutviklede makroer hos EFLA.

Prosjektkomponenter

EFLAs rolle i prosjektet

  • Geologisk traséplanlegging og geotekniske grunnundersøkelser
  • Anleggsplanlegging, byggeledelse, teknisk byggekontroll og reindriftskoordinering
  • Mekanisk prosjektering av alle master og fundamenter og bistand ved masteutlegg
  • Mekanisk prosjektering av omlegging av berørte kraftledninger
  • Rådgivning og bistand i anskaffelses- og byggefaser

 

Balsfjord

Balsfjord