Styringssystemer

EFLAs verdier, samarbeid, mot og tillit, former arbeidsprosedyrene for selskapets ulike seksjoner og funksjoner. 

Vi etterstreber å være miljøvennlige i alle deler av vår virksomhet. EFLA legger også stor vekt på bærekraftig personalpolitikk og generelle retningslinjer for miljø, sikkerhet, kommunikasjon og transport. Vi ser det som vesentlig å kunne kombinere en spennende arbeidshverdag med tid til et godt og innholdsrikt familieliv. For å legge til rette for dette, har vi en personalpolitikk som vektlegger likestilling i hverdagen og fleksible arbeidsordninger.

EFLA opererer etter et sertifisert kvalitetsstyringssystem (ISO 9001), miljøstyringssystem (ISO 14001) og HMS-system (ISO 45001). Alle sertifiseringer er utført av BSI.

Sertifikat for kvalitetsstyringssystem | ISO 9001:2015

Sertifikat for miljøstyringssystem | ISO 14001:2015

Sertifikat for helse-, miljø og sikkerhetssystem | ISO 45001:2018

Code of Conduct