EFLA Rådgivende Ingeniører

Komplekse oppgaver. Enkle løsninger. Ren kunnskap


Prosjekter

Nattland Oppveksttun

Nattland oppveksttun er spesialtilpasset hørselshemmede elever og består av barnehage, baseskole fra 1-10 klasse og volleyballhall.

Icebox - Et samfunnsoppdrag

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Noe som fører til store kostnader for både reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Norge har noen av de høyeste islastene som er målt i verden.

420 kV Modalen - Mongstad

Prosjektering av ny 420 kV ledning. Mekanisk og elektromekanisk design. Utarbeidelse av anbudsdokumenter. Bistand i innkjøps- og byggefase.

Nye bruer, gang- og sykkelveg ved Ring 3

Prosjektering av ny gang- og sykkelveg fra Vinderen til Ris skole langs rv. 150 ved Ring 3. Oppdraget omfatter ny gang- og sykkelveg, ny bru over Ring 3, ny bru langs Ring 3, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, landskap, geoteknikk og miljøteknikk. Leveransen har vært fullstendig konkurransegrunnlag og oppfølging i anleggsperioden.

Vestre korridor

Statnett arbeider med å forsterke og bygge ut sentralnettet i Vestre korridor, et område som strekker seg fra Feda på Sørlandet til Sauda på Vestlandet. EFLA bidrar med mekanisk og elektromekanisk ledningsprosjektering.


Nyheter

Glassveggen ga utsikten tilbake

Omringet av stupbratte fjell på Åndalsnes ligger Grand Hotell Bellevue. For noen år tilbake mistet de utsikten til populære Romsdalseggen på grunn av et nytt kulturhus. Nå er utsikten tilbake med hjelp fra blant annet EFLA. 

Les mer

Lysdesigneren

Hilde Huseklepp er lysdesigner hos EFLA og har nylig blitt valgt inn i styret i Norske Lysdesignere. I siste utgave av Lyskultur kan du lese et intervju av henne og hennes vei fra elektriker til lysdesigner.  Les mer

Se alle nyheter


Tjenester
Alt er mulig

EFLA er et tverrfaglig ingeniør- og rådgiverselskap med prosjekter over hele verden. Selskapet har slagordet "alt er mulig", som gjenspeiler mangfoldet i virksomheten og vår måte å tenke løsninger fremfor hindringer.

Våre høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere jobber med et bredt spekter av fagområder, hvor hovedmålet er å bidra med de beste løsningene for våre kunder og samfunnet.

Les mer

Prosjekter

Prosjektene strekker seg over hele verden

EFLA er godt etablert i Norge og på Island, i tillegg har vi flere datterselskap i Europa, samt prosjekter over hele verden.

I det norske markedet satser vi hovedsakelig på infrastrukturprosjekter innenfor samferdsel og energi med videre planer om utvidelse til andre fagområder. Internasjonalt jobber vi med prosjekter knyttet til kjernekompetanse innenfor kraftledninger, industriell automasjon og geotermisk energi.

Se prosjekter
Ansatte
Vertu memm!

Karriere med EFLA

I EFLA sier vi at alt er mulig. I det ligger det at ingen arbeidsoppgave er for stor, eller for liten. Det er de ansatte i EFLA som gjør det mulig! Derfor er vi avhengig av å ha de riktige menneskene med oss på laget. De som strekker seg det lille ekstra, de som ser løsninger fremfor begrensinger. 

Vi trenger også de som ønsker å gjøre en forskjell, som er trygg på å ta viktige avgjørelser når det trengs. I EFLA er beslutningsveiene korte og påvirkningsmulighetene store. Hos oss kan du være med å forme samfunnet vi lever i.