Energi

Icebox - Et samfunnsoppdrag

kraftledninger, overføringsnett, islaster, statnett

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Noe som fører til store kostnader for både reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Norge har noen av de høyeste islastene som er målt i verden.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statnett

Periode
Pågående

Område
Oslo, Norge

Kontakter

Prosjektets bakgrunn

Prosjektets mål er å predikere, redusere og effektivt fjerne islaster på våre kraftledninger.

Om Icebox

Icebox er et forskningsprosjekt utviklet i regi av Statnett med støtte fra Norges Forskningsråd. Hensikten er å utvikle et nasjonalt isingskart med designverdier basert på historisk vær. I tillegg vil man vurdere klimaendringenes effekt. Det blir sett på våt snø og skyisning i kombinasjon med høye vindlaster. Dette er svært nyttig informasjon ved planlegging av nye kraftledninger. 

Miljø

Icebox tar opp utfordringene med ising på kraftledninger som kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kraftledninger er et problem i de fleste land med høytliggende kraftledninger, og Norge har noen av de høyeste islastene som er målt i verden.

Prosjekt komponenter

EFLAs rolle i ICEBOX

Som en av 10 partnere i forskningsprosjektet ICEBOX, vil EFLA AS lede to arbeidspakker i forskningsprosjektet ICEBOX.  Dette er forskning om metoder for isfare (industriforskning) og metoder for isfjerning (Industriell forskning / gjennomførbarhetsstudie). Flere ulike teknologier vil bli undersøkt i hver pakke med sikte på å identifisere teknologier som kan utvikles videre og tas til laboratorietesting og senere til fullskala testing. 

ICEBOX | Hjemmeside


Som en del av arbeidspakken bisto EFLA AS Statnett med å arrangere en workshop i Oslo med sikte på å samle eksperter fra ulike bransjer for å diskutere deres forskning og teknologi. Dette er forskning og teknologi som enten har blitt testet eller er under utvikling.  

"The content of the "Icebox" seminar was well defined and provided to the audience a wide range of methods and technologies in regards to the topic of ice on electrical infrastructure. Still after a few years in the OHTL business I got new impressions and learning in regards to this topic and the priorities in some countries. Very well done."

Wolfgang Troppauer
Mosdorfer

Icebox-workshop 3.-4. Oktober 2018

3. og 4. oktober arrangerte prosjektet en workshop i samarbeid med sine partnere, blant annet EFLA AS Rådgivende ingeniører. Målet med workshopen var å presentere og diskutere hvordan man kan hindre isoppbygging og fjerne is på kraftledninger og andre infrastruktur.

Mange netteiere og leverandører rundt om i verden har utviklet produkter og metoder for å redusere isoppbygging og for å fjerne is fra kraftledninger. Denne tekniske workshopen ønsket å bringe personene sammen for å dele kunnskap og erfaringer mellom forskjellige industrier og fagfelt.

Hele 80 deltakere fra 15 forskjellige land var samlet. Dette gir en tydelig indikasjon på den utbredte interessen rundt problemstillingen ising på infrastruktur. Workshopen hadde representanter fra energisektoren, telecom, luftfart, robotikk og metrologi.