Energi

Kraft- og energiprosjekter er omfattende av natur og derfor stilles det høye krav til varsomhet av hensyn til miljø og innbyggere. Dette gir behov for spesialistkompetanse innen planlegging, kommunikasjon med interessenter, forberedelser og gjennomføring, evner som kun utvikles gjennom mange års erfaring.

EFLA har i over 35 år jobbet innen energisektoren i sensitive økosystemer og noen av verdens mest fysisk utfordrende omgivelser. Dette har gitt oss de spesialiserte ferdighetene som gjør selskapet til en ledende leverandør av helhetlige tjenester når det gjelder kraftoverføringssystemer, kraftverksdesign, styringssystemer, energirådgivning og utnyttelse av fornybare energikilder.

I ethvert prosjekt er det viktig å ha inngående kjennskap til lokale forhold, miljø, kultur og verdier. EFLA, med sine selskaper i Norge, på Island, i Sverige, Frankrike, Tyrkia og Polen, har med stor suksess fullført prosjekter innen energi i over 30 land. Hvert enkelt land representerer ulike utfordringer, men deler samtidig de samme kravene til innovative, pålitelige, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger.

Tjenester

  • Energirådgiving, energimodeller og prognoser
  • Planlegging, analyser og kvalitetsutredninger av kraftsystemer
  • Kraftledninger
  • Jordkabler
  • Transformatorstasjoner
  • Kraftverk og stasjoner for fornybar energi; vann-, vind- og jordvarme
  • Småkraft

Kontakter