Fornybar energi

Drift, vedlikehold, Vindkraftverk, Småkraftverk, Vannkraftverk

Stadig flere land søker etter alternativer til fossile brensler, noe som gjør fornybar energi til en raskt voksende kilde til kraftproduksjon. 


Fornybar energi spiller allerede en nøkkelrolle i verdens kraftsystemer og vil øke stadig mer i fremtiden.

Kontakter


EFLA tilbyr omfattende tjenester i alle utviklingsfaser av fornybar energi. Vi dekker alt fra mulighets- og konseptstudier, planlegging og design, til konstruksjonsbistand, nettilkobling, kontroll og drift. Våre spesialister har lang erfaring med vurdering av økonomisk gjennomførbarhet og utforming av kraftverk i stadig skiftende og ofte krevende miljøer med komplekse geologiske forhold og høy seismisk belastning.

EFLA etterstreber å finne sikre og kostnadseffektive løsninger for alle prosjekter, tilpasset krevende miljøforhold, med relevante konstruksjoner utformet i harmoni med naturen, og med så liten operasjonell risiko som mulig.

Tjenester

 • Vannkraftverk
 • Geotermiske kraftverk
 • Vindkraftverk
 • Småkraftverk
 • Mulighetsstudier og konseptstudier
 • HMS-analyse og miljøkonsekvensutredning (EIA)
 • Synlighetsanalyse, VR-modell
 • Kostnadsoverslag, Value Engineering
 • Geotekniske undersøkelser
 • Seismiske undersøkelser
 • Planlegging, prosjektering og byggbarhetsanalyse
 • Automasjon og kontroll
 • Anbudsdokumenter
 • Prosjektkontroll og risikovurdering
 • Energivurdering
 • Nettilknytning
 • Byggeledelse og tilsyn
 • Kontraktsoppfølging og endringsordre
 • Drift og vedlikehold