Energirådgivning

Energiprognoser, Kraftsystemanalyser, Tariffstudier, Driftssikkerhet, Forsyningssikkerhet, Energilover, Energiøkonomi, overføringssystemer, Økonomisk energiforbruk, energisparing, Miljømerker

Et moderne samfunn er helt avhengig av energi for å fungere, og med stadig befolkningsvekst er det svært viktig å utnytte energien så effektivt som mulig for å skåne miljøet. Elektrisitet utgjør en økende andel av energimarkedet, og vi ser flere bevis på at denne utviklingen vil fortsette, for eksempel i transportsektoren, med sterk vekst i el-biler. 


Sikkerheten i både kraftproduksjonen og i overføringen av energi fra kraftstasjoner til forbrukere er av stor betydning for å sikre balanse i produksjon og forbruk av elektrisitet.

Kontakter

EFLA tilbyr omfattende tjenester innen energisektoren for private og offentlige energi- og industriselskaper. Våre spesialister har bred erfaring med utvikling av langsiktige planer for produksjon, forbruk og transport av energi, basert på detaljerte datamodeller. For eksempel har EFLA vært ansvarlig for utviklingen av energiprognoser for Island for tre tiårsperioder, inkludert elektrisitet, geotermisk energi og fossile brensler.

Klimaendringer vil ha stor innvirkning på våre liv og på kloden, og dette gjør samspillet mellom energiforbruk og miljø stadig viktigere. EFLA har utviklet en høy og bred faglig kompetanse innen miljørådgivning, med tjenester som konsekvensutredninger, livsløpsvurderinger og miljøstyringssystemer for oppdragsgivere innen energisektoren.

Tjenester

 • Energiprognoser
 • Kraftsystemanalyser
 • Tariffstudier og elektrisitetsmarked
 • Driftssikkerhet av kraftstasjoner
 • Forsyningssikkerhet for overføringssystemer
 • Energilover og regulering
 • Energiøkonomi
 • Nettkoder for overføringssystemer
 • Økonomisk energiforbruk og energisparing
 • Miljømerker
 • Miljødeklarasjon, EPD
 • Karbonfotavtrykk
 • Økologisk fotavtrykk
 • Miljøstyring