Energi

Estetiske høyspentmaster

En stadig økende bevissthet rundt miljø og viktigheten av å bevare naturen, har ført til større fokus på å tilpasse nye høyspentmaster til landskap og omgivelser. EFLA har derfor gjennom mange år jobbet tett med industridesignere for å imøtekomme dette på en kostnadseffektiv måte med en kombinasjon av praktisk design og innovative løsninger.  

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Ulike

Område
Hele verden

Kontakter

Utvalg estetiske høyspentmaster

Lysebotn - Øygardstølen

Nye designmaster for Statnett i Norge. 420 kV ledning Lyse - Tjørhom, del 2 av Vestre Korridor prosjektet. Konseptet er designet av Widenoja Design AS. Teknisk vurdering og ingeniørutviklingen, samt detaljdesign sto EFLA for. Mastene ble produsert i 2017 og reist oktober 2017. 

Her kan du ser video fra mastene.

Lysebotn_Woldcam_StatnettDesignmaster ved turistmålet Kjerag i Rogaland. Credit: Woldcam - Statnett.

Lysebotn_Woldcam_Statnett_04_webDesignmaster ved turistmålet Kjerag i Rogaland. Credit: Woldcam - Statnett.

Mastur - Rogaland - Power in BalanceDesignmaster ved turistmålet Kjerag i Rogaland.

Straw

Vinner av en designkonkurranse for Statnett, Norge, i 2016.
Målet med konkurransen var å designe en høyspentmast av typen 420 kV, spesielt beregnet for å sette opp i urbane strøk hvor det er viktig med lite elektromagnetisk stråling og støy fra mastene. Prosjektet, som var i samarbeid med Widenoja Design AS, vant konkurransen i Norge. I tillegg ble det rangert som nummer 3 i en internasjonal konkurranse holdt av Cigré i Sør Korea, september 2017.

Straid i NoregiThe Straw var vinner av designkonkurransen for Statnett. Illustrasjon: Eva Widenoja.

Straw - winner design masterThe Straw var vinner av designkonkurransen for Statnett. Illustrasjon: Eva Widenoja.

Straid i NoregiThe Straw var vinner av designkonkurransen for Statnett. Illustrasjon: Eva Widenoja.

Design Fjordspennmaster 

132 kV høymaster designet for Landsnet. Konseptet er designet av Línuhönnun
( EFLA`s forgjenger). Masten ble bygget i 1981. 

Fjordspan-towerFjordspennmaster, Island. 

Designmast Fljotdal

420 kV høymaster designet for Landsnet. Konseptet er designet av Hornsteinar Arkitekter. EFLA (Línuhönnun) sto for teknisk gjennomgang, ingeniørutvikling og detaljert design. Masten ble produsert i 2004 og reist i 2005.

FljotsdalslinaDesignmast Fljotdal

The Bird

420 kV høyspentmaster designet for Landsnet. Konseptet er designet av Hornsteinar Arkitekter. EFLA sto for teknisk gjennomgang, ingeniørutvikling og detaljert design. Første mast ble produsert i 2017.

The-Bird_1563199164987The Bird ble designet for Landsnet på Island.

The land of the giants

420 kV høyspentmaster designet for Landsnet.
Konseptet er designet av Choi + Shine (USA). I den forberedende fasen tok EFLA den tekniske gjennomgangen, samt ingeniørutviklingen. Prosjektet er midlertidig stoppet. 

DesignmastsLand of the giants et prosjekt for Landsnet på Island. 

Komposittmast

Valgte master i trestolpeledningen 132 kV Skogfoss – Varangerbotn (130 km) er bygget med komposittstolper, laget av fiberglass og resinmateriale, med ståltravers og stålkryss for avstiving. Grunnen til at kompositt ble valgt er at ledningen går delvis i en trasé nærme et vannreservoar, hvor det ikke var lov å bruke kreosotimpregnerte trestolper. Ledningen ble bygget i 2010 – 2013.

Composite Tower - Radoy132 kV høyspentmast designet for Statnett.

Alumast 

Nye 420 kV høyspent master designet for Statnett 2013 - 2017.
Et forskning og utviklingsprosjekt for å redusere mastevekten og dermed behov helikoptertransport samt arbeid i høyden. EFLA var involvert i alle faser på den tekniske- og strukturelle designen. Mastene ble produsert i 2017. 

Aluminium TowerEFLA var involvert i alle faser på den tekniske- og strukturelle designen. 

Designmast Radøy

Nye typer høyspentmaster for BBK i Norge. Konseptet er designet av Widenoja Design AS. Teknisk vurdering og ingeniørutviklingen, samt detaljdesign sto EFLA for. Masten er benyttet på 420 kV ledning Mongstad - Kollsnes i 2015. 

Radoy.-Credit-Woldcam-Statnett_webHøyspentmaster for BBK i Norge. Konseptet er designet av Widenoja Design AS. Credit: Harald Aakerholt for BKK Enotek.

Radoy.-Credit.-Woldcam-StatnettHøyspentmaster for BBK i Norge. Credit: Harald Aakerholt for BKK Enotek.

Sentinel

En designkonkurranse for Statnett, Norge, i 2016. Målet med konkurransen var å designe en høyspentmast av typen 420 kV, spesielt beregnet for å sette opp i urbane strøk hvor det er viktig med lite elektromagnetisk stråling og støy fra mastene. Prosjektet, som var i samarbeid med Widenoja Design AS, fikk en 2. plass i konkurransen. 

Sentinel_designkonkurranseSenitel er designet for å passe inn i sine omgivelser. Illustrasjon: Eva Widenoja.

Phenix 1 og 2

Phenix 1 og 2 er et konsept av en estetisk tiltalende struktur for en 380 kV dobbelkurslinje, som er utarbeidet av EFLA i samarbeid med Widenoja Design AS.  
Mastene har en estetisk tiltalende struktur. Med sin slanke struktur og åpne design vil det blande seg med landlige omgivelser, og dermed kunne bidra til offentlig aksept.

Linjeparametere

Faseliner: 4 x AAAC: 707-2Z
Skjermingsvinkel: 30 grader eller bedre
Belastning per krets: 3000A
Toppliner: 2x298mm2
Magnetfelt ved 20% belastning: 0,4 µT% belastningsstrøm

Det er designet to konsepter, Phenix 1 og Phenix 2. 

Phenix 1 _ designmastPhenix 1. Illustrasjon: Eva Widenoja

Phenix 2_ designmastPhenix 2. Illustrasjon: Eva Widenoja

Miljø

Miljø er mer enn bare utslipp av klimagasser, det dreier seg også om det visuelle. EFLAs designmaster oppfyller flere roller; noen er optimalisert med tanke på estetisk virkning og fungerer som et landemerke f.eks. ved Lyse. Andre master kombinerer estetikk med økonomi og kan gjerne brukes langs hele ledningen. Eksempel på dette er Designmast Radøy. Videre kan dette også kombineres med lavere elektromagnetiske felt for å holde publikumseksponering så lavt som praktisk mulig, som «Straw». EFLA tilbyr praktiske og økonomiske designmaster, skreddersydd etter kundens ønsker.

EFLAs rolle

Teknisk gjennomgang, ingeniørutvikling og detaljert design av høyspentmastene. 

Industridesigner om samarbeidet med EFLA

Eva Widenoja
Fleksible og åpne for forslag, men samtidig svært klare på hva som er mulig, umulig, vanskelig med tanke på designløsninger. Sikre på eget faglig ståsted, kommer gjerne med alternative løsninger hvor det er behov for det. Forståelse for industri/produktutvikling. Efla er ikke bare et "prosjekteringsfirma". De er seriøse, tydelige og opptatt av å ville gjøre en god jobb. Kjempe hyggelige å jobbe sammen med.