Energi

420 kV Mongstad - Kollsnes

Mongstad, Kollsnes, ledning, mekanisk, elektromekanisk, design, BKK, strøm, Bergen, kraftlinje, trasé, konsekvensutredning, miljø, master, fundament, stål, betong, line, armatur, FAT,

Prosjektering av ny 420 kV ledning. Mekanisk og elektromekanisk design. Utarbeidelse av anbudsokumenter. Bistand i innkjøps- og byggefase.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
BKK Nett

Periode
2012 - 2016

Område
Hordaland

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

Den nye 420 kV kraftledningen fra Mongstad - Kollsnes vil bidra til en sikker framtidig strømforsyning til Bergensområdet og Kollsnes. Sammen med kraftlinja Mongstad - Modalen vil de trygge forsyningen til innbyggere, bedrift og industri i og rundt Bergen.

Miljø

Oppdragsgiver er ansvarlig for trasévalg, konsekvensutredning, byggesøknad og miljø- og transportplan, som blant annet beskriver baseplasser, tromle- og vinsjeplasser, anleggsveier, lager og premonteringsplasser, samt adkomstmuligheter og helikoptertransport av mannskap og materiell.

I utbyggingen skal det være så få inngrep i miljøet som mulig. Materialforbruk for standardiserte master og fundamenter i stål og betong er optimalisert i designprosessen ved bruk av spesialutviklede makroer hos EFLA. 

Prosjekt komponenter

EFLAs rolle i prosjektet

EFLA prosjekterte alle master, fundamenter, liner og armatur i prosjektet. I tillegg bistod EFLA BKK med utarbeidelse av andbudsdokumenter, kontroll av FAT-tester for produksjon av stål, liner og armatur og bistod BKK etter behov i byggefasen.


"Vi i BKK er meget godt fornøyt med det arbeidet som EFLA [...] har utført for oss. De har prosjektert/dimensjonert hele ledningen, bistått oss i utarbeidelse av anbudsdokumenter, kommet med råd under byggeperioden og deltatt på fabrikk besøk dvs. kontroll av alt materiell til ledningsbyggingen.

Alle våre spørsmål, forslag til endringer og lignende har blitt hurtig og godt besvart av EFLA. " 

Harald Aakerholt
BKK