Energi

Headline list

Straw - winner design master

Estetiske høyspentmaster

En stadig økende bevissthet rundt miljø og viktigheten av å bevare naturen, har ført til større fokus på å tilpasse nye høyspentmaster til landskap og omgivelser. EFLA har derfor gjennom mange år jobbet tett med industridesignere for å imøtekomme dette på en kostnadseffektiv måte med en kombinasjon av praktisk design og innovative løsninger.  

Icebox - Et samfunnsoppdrag

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Noe som fører til store kostnader for både reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Norge har noen av de høyeste islastene som er målt i verden.

LCA Norge

Ny aluminiumsmast gir halvert CO2-utslipp

EFLA AS har i samarbeid med forskningspartnere og Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. En utredning av mastens karbonavtrykk har vist at masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en standard stålmast fra Statnett når både produksjon og resirkulering er i regnestykketet.
Mastur - Rogaland - Power in Balance

Designmastene ved Øygardstølen i Rogaland

Like ved det kjente turistmålet Kjerag i Rogaland står 3 spesielle designmaster. Statnett er oppdragsgiver, EFLA står for engineering/prosjektering og Widenoja Design, Eva Widenoja, står for designkonseptet.
Fjernvarme Forus

Fjernvarme

Prosjektering av fjernvarme for boligfelt og i axe prosjekter for Lyse Neo og utviklingsselskaper. EFLA har, som underleverandør til Prosjektil AS, deltatt i prosjektering.

420 kV Mongstad - Kollsnes

Prosjektering av ny 420 kV ledning. Mekanisk og elektromekanisk design. Utarbeidelse av anbudsokumenter. Bistand i innkjøps- og byggefase.

420 kV Modalen - Mongstad

Prosjektering av ny 420 kV ledning. Mekanisk og elektromekanisk design. Utarbeidelse av anbudsdokumenter. Bistand i innkjøps- og byggefase.

Vestre Korridor 420 kv

Vestre korridor

Statnett arbeider med å forsterke og bygge ut sentralnettet i Vestre korridor, et område som strekker seg fra Feda på Sørlandet til Sauda på Vestlandet. EFLA bidrar med mekanisk og elektromekanisk ledningsprosjektering.

Electric

420 kV Balsfjord–Skaidi

Statnett bygger nå den 210 km lange kraftledningen på 420 kV fra Balsfjord i Troms til Skillemoen i Finnmark. Ledningen er planlagt ytterligere 90 km til Skaidi. Fomålet er å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark, og ledningen vil også bidra til økt utbygging av fornybar energi i landsdelen. Forbindelsen er kostnadsberegnet til 4–6 milliarder kroner.

Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv

Spennings­oppgradering

Statnett gjennomfører spennings- og temperaturoppgradering av flere eksisterende ledninger på 300 kV med dupleks faseliner til 420 kV. EFLA har bistått Statnett fra 2009, først i planleggingsfasen, med utvikling av arbeidsmetoder, prosesser og programverktøy, og deretter i designfasen, byggefasen og ferdigstillelse i felt.

Balsfjord

420 kV Ofoten–Balsfjord

Statnett bygger nå den 150 km lange kraftledningen på 420 kV fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms. Den går gjennom sju kommuner. Formålet er å ivareta forsyningssikkerheten i Nord-Norge nord for Ofoten, og ledningen vil også bidra til økt utbygging av fornybar energi i landsdelen. Forbindelsen er kostnadsberegnet til 3,2–3,7 milliarder kroner.