Energi

420 kV Modalen - Mongstad

Modalen, Mongstad, BKK, Bergen, kraftledning, Steinsland, Matre, master, fundament, liner, armatur, FAT, stål, betong,

Prosjektering av ny 420 kV ledning. Mekanisk og elektromekanisk design. Utarbeidelse av anbudsdokumenter. Bistand i innkjøps- og byggefase.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
BKK Nett

Periode
2016 - pågår

Område
Hordaland

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

Den nye 420 kV kraftledningen fra Mongstad - Modalen vil danne en ring rundt Bergen for å sikre forsyningen til innbyggerne, bedrifter og industri i og rundt Bergen. Kraftledningen strekkes fra Steinsland i Modalen via Matre til Mongstad.

Miljø

Oppdragsgiver er ansvarlig for trasévalg, konsekvensutredning, byggesøknad og miljø- og transportplan, som blant annet beskriver baseplasser, tromle- og vinsjeplasser, anleggsveier, lager og premonteringsplasser, samt adkomstmuligheter og helikoptertransport av mannskap og materiell.

I utbyggingen skal det være så få inngrep i miljøet som mulig. Materialforbruk for standardiserte master og fundamenter i stål og betong er optimalisert i designprosessen ved bruk av spesialutviklede makroer hos EFLA. 

Prosjekt komponenter

EFLAs rolle i prosjektet

EFLA prosjekterte alle master, fundamenter, liner og armatur i prosjektet. EFLA bisto BKK med utarbeidelse av andbudsdokumenter, kontroll av FAT-tester for produksjon av stål, liner og armatur og bistod BKK etter behov i byggefasen.

420-Modalen-Mongstad

IMG_0808

20180717-IMG_0467-H79-031

H80-62-montasje-isolatorer-6-

IMG_0729