Energi

Ny aluminiumsmast gir halvert CO2-utslipp

Statnett, forskning, energi, aluminium

EFLA AS har i samarbeid med forskningspartnere og Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. En utredning av mastens karbonavtrykk har vist at masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en standard stålmast fra Statnett når både produksjon og resirkulering er i regnestykketet.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
R&D prosjekt sammen med Statnett

Område
Norge


Et godt utbygget strømnett er en forutsetning for å redusere CO2-utslipp fra produksjon og bruk av energi for bl.a. bygging, vedlikehold og rivning. At man møter kravet om CO2- lavutslipp er avgjørende ved frakt av fornybar energi fra produsenter til forbrukere.

Resirkulering og redusert vekt viktige faktorer

Gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt, har Statnett med EFLA og andre forskningspartnere, utviklet en mast i aluminium. Masten er ment å bruke på 420 kV spenningsnivå i det landsdekkende sentralnettet. EFLA fikk i oppdrag å se på hvordan omgivelsene påvirket denne mastetypen, samt andre master som bardurnert M-master av stål og standard portal master, også av stål. Gjennom undersøkelser av CO2-utslippene i et livsløpperspektiv viste det seg at aluminiumsmaster kun har halve utslippet sammenliknet med en stålmast.

Noe av bakgrunnen for dette er at aluminium kan resirkuleres og gjenvinnes på en god måte.  Aluminium materialet er også lettere, noe som bidrar til å redusert utslipp ved frakt av materialet (redusert bruk av lastebil- og helikopter turer). Beregningene viser at en aluminiumsmast produsert i Europa har et netto utslipp på 13 tonn CO2-ekvivalent, mens en stålmast gir et netto utslipp på 23 tonn. Produseres aluminiumen i Norge reduseres det ytterligere.

M-masten har også lavere utslipp

M-masten, en lettere stålmast som egner seg best på flatere terreng, kommer godt ut på CO2-regnskapet. Bakgrunnen for dette er at det brukes mindre stål i denne mastetypen, og CO2-utslippet blir dermed halvert.

De nye mastetypene tas i bruk

Mastene er enda ikke testet ut på for alle værtyper, da spesielt med tanke på ekstreme værforhold. Den aluminiumsmasten som er utviklet, er konstruert for å tåle ca. 6 kg is og snø per meter. Dette vil i utgangspunktet ikke by på større utfordringer, men i Norge må man stedvis bygge master for mer ekstreme mengder snø og is. Prototypen er testet og det skal nå monteres en pilotmast sommeren 2019 ved Kobbelv stasjon. Gjennom prosjektet, har EFLA utviklet god kunnskap om aluminium struktur.

LCA-studien utført av EFLA har også fremhevet miljøproblemer for hver mastetype, det vil si målområder for forbedringer. Dette gir Statnett pålitelig informasjon om miljøpåvirkninger av ulike tårnstrukturer. Informasjonen kan brukes til fremtidig beslutningstaking når det norske transmisjonssystemet utvikles, samt støtter utviklingen av miljøkriterier for anskaffelse av nye master. Hele rapporten Life Cycle Assessment for Transmission Towers.

Om EFLA

EFLA har i over 35 år jobbet innen energisektoren i sensitive økosystemer og noen av verdens mest fysisk utfordrende omgivelser. Dette har gitt oss de spesialiserte ferdighetene som gjør selskapet til en ledende leverandør av helhetlige tjenester når det gjelder kraftoverføringssystemer, kraftverksdesign, styringssystemer, energirådgivning og utnyttelse av fornybare energikilder.

I alle prosjekt er det viktig å ha inngående kjennskap til lokale forhold, miljø, kultur og verdier. EFLA, med sine selskaper i Norge, på Island, i Sverige, Frankrike, Tyrkia og Polen, har med stor suksess fullført prosjekt i over 30 land. Hvert enkelt land representerer ulike utfordringer, men deler samtidig de samme kravene til innovative, pålitelige, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger. Ta gjerne kontakt med oss hvor en nærmere prat.