Energi

Fjernvarme

fjernvarme, søppelforbrenningsanlegg, varme, oppvarming, vann og avløp, VA

Prosjektering av fjernvarme for boligfelt og i axe prosjekter for Lyse Neo og utviklingsselskaper. EFLA har, som underleverandør til Prosjektil AS, deltatt i prosjektering.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Prosjektil AS / LYSE Neo, Utviklingsselskaper

Periode
2014-2016

Område
LYSE Neo m.m.

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

LYSE Neo holder på med å utvikle sitt fjernvarmenett. Varmekilden er søppelforbrenningsanlegg på Forus. Fra Forus skal det legges tre stammakser: En til Sola, en til Sandnes og en til Stavanger. LYSE NEO pleier å benytte seg av pågående veiprosjekter - til eksempel oppgraderingen av Fv 44 - for å legge ned stammledningene. 

EFLA har, som underleverandør til Prosjektil AS, deltatt i prosjektering av stammaksene i fjernvarmenettet. Dette inkluderte trasévalg med tanke på forhold til VA - ledninger, samt statiske beregninger av ledninger. 

EFLA har også tidligere prosjektert fjernvarmesystem i boligfelt av ulike størrelse for LYSE Neo, samt ulike utviklingsselskaper. Der hvor stammaksene ikke rekker til boligfeltene benyttes gass fra fjernvarmeanleggene.

Prosjekt komponenter

EFLAs rolle i prosjektet

  • Fjernvarmeprosjektering
  • Samferdsel
  • Kommunalteknikk