Samferdsel

Transportsektoren er en av de raskest voksende og mest synlige sektorene i Norge i dag. Veksten skyldes i hovedsak en økende befolkning med et endret og sentralisert bosettingsmønster og et stort behov for mobilitet. Det pågår et omfattende arbeid både hos kommunale og statlige myndigheter for å tilrettelegge veksten, samtidig som det utvikles strategier for videre utvikling av eksisterende og nye strukturelle nettverk. Det fokuseres også på endring av reisevaner i form av overføring av trafikk til gang-, sykkel- og kollektivtrafikk.

Vi i EFLA har bred kompetanse innen samferdselsrelatert trafikk- og transportplanlegging. Våre ansatte har erfaring med trafikkanalyser, veg- og gateplanlegging, belysningsanlegg, elektroinstallasjoner, vann-, avløps- og dreneringsløsninger, planlegging og prosjektering av bruer, samt prosjekt- og byggeledelse.

Med kostnadseffektive, fleksible og prisvinnende løsninger innen fagområdet, tilbyr vi tjenester som er nødvendige for å sikre god planlegging og prosjektering av fremtidige løsninger.  

Tjenester

 • Bruer
 • Elektroanlegg og veg- og gatebelysning
 • Geoteknikk og ingeniørgeologi
 • Kollektivtrafikk
 • Miljørådgivning
 • Risikoanalyse
 • Sykkel
 • Trafikkberegning og kapasitetsanalyse
 • Trafikksikkerhet
 • Trafikkstøy og akustikk
 • Tunnel
 • Vann- og miljø
 • Veg

Kontakter