Sykkel

Sykkelparkering, Syklister,

Syklister møter mange utfordringer i dag. Det kan være manglende tilrettelegging for sykling til arbeid, skole og fritidsaktiviteter, og liten eller ingen mulighet for sikker parkering av sykkelen. 


Dette er en velkjent problemstilling i Oslo og andre byer i Norge. Bruk av sykkel som transportmiddel er nå i sterk vekst, og internasjonalt blir sykling sett på som en del av løsningen for å redusere klimagassutslipp og dagens vekst i biltrafikk.

Kontakter

Med en vesentlig økning i sykkeltrafikk bør de syklende separeres fra andre trafikantgrupper, ikke bare fra biltrafikk, men også fra gående. En fullverdig løsning for syklister må være sikker og samtidig føles trygg, både for syklister og de andre trafikantgruppene.

Vi finner de største utfordringene med sykkelprosjekter der syklistene er en sammensatt gruppe og der eksisterende gatebruk ikke er tilpasset annet enn eksisterende trafikantgrupper. Der det tidligere ikke har vært tilrettelagt for sykkeltrafikk, er det ofte begrenset plass til nye sykkeltiltak. 

Dette krever en god forståelse av sykkeltrafikken og kunnskap om trafikksikkerhet. Trafikksikkerhet og trygghetsfølelse passer ikke alltid sammen. Det kan være en utfordring å etablere løsninger som gir syklende en hensiktsmessig balanse mellom sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet.

EFLA kan tilby en rekke tjenester innen sykkelplanlegging. Oppdragene våre spenner fra planlegging og regulering av enkle anlegg til større designprosjekter. Vi er oppdatert på ny forskning og nyvinninger for sykkeltrafikk, slik at vi kan tilby rådgivning i samsvar med de nyeste standardene og strategiene. Vår brede kunnskap på feltet, kombinert med kunnskap fra andre fagdisipliner, er nyttig for å kunne levere en komplett løsning for sykkelplanlegging og prosjektering av nye løsninger.

Tjenester

  • Revisjoner av planer eller inspeksjoner av «sites» med hensyn til tilgjengelighet og sikkerhet for syklister
  • Utarbeidelse av forprosjekt, planlegging, regulering for sykkelinfrastruktur, og andre sykkeltiltak
  • Utforming av sykkelstrategier
  • Bistand med å finne kreative og funksjonelle løsninger
  • Sykkelparkering, plassering og utforming
  • Utarbeidelse av byggeplaner og oppfølging i anleggsperioden