Tunnel

Anleggselektro, Konstruktion, Portaler, Planlegging, Tilsyn

EFLA har utført en rekke tunneloppdrag og er oppdatert på alle fagområder i dette arbeidet. Fasene omfatter forberedelse, planlegging og design, og tilsyn. 

Kontakter

Tunneler er omfattende prosjekter, hvor mange fag må samordnes for å få til de beste tekniske løsningene.

Tjenester

 • Anleggselektro
 • Automatikk og kontrollsystemer
 • Belysing
 • Brann
 • Elektriske systemer og installasjoner
 • Geoteknikk
 • Konstruksjoner
 • Nødstasjoner og nødstrømsanlegg
 • Portaler
 • Pumper med tilhørende SRO
 • Risikoanalyse
 • Skilt- og kjørefeltsignaler
 • Skiltteknologi for variable skilt (VMS)
 • SRO-overvåkingssystemer
 • Trafikk med trafikkplaner
 • Telekommunikasjon og video
 • Vann og avløp
 • Vei
 • Ventilasjon