Trafikkplanlegging og trafikkanalyser

parkeringsplasser, interntrafikk, planlegging, trafikk

Vi har lang erfaring med rådgiving for trafikkplanlegging og trafikkanalyser og har fagfolk med omfattende erfaring og utdanning innen fagområdene.


Vi har jobbet med små og store trafikkplanleggingsoppgaver, som alle dreier seg om å organisere trafikk for biler, gående og syklende. Kollektivtrafikk vurderes også i struktur og planlegging av områder. Trafikkplanleggingsoppdrag inneholder også planlegging av parkeringsplasser, interntrafikk på nærings- og industrieiendommer, og adkomst til eiendommer.

Kontakter

EFLA jobber med ulike oppgaver innen trafikkanalyse. De vanligste oppgavene er analyse av enkle kryss, enten i utforming av nye kryss eller utbedring av eksisterende. Kapasitetsberegninger benyttes til å vurdere kapasitet, kølengde og ventetid for alle trafikkstrømmer. Denne informasjonen kan brukes direkte til geometrisk utforming av veganlegg. Programmet SIDRA INTERSECTION brukes for kapasitetsberegninger. EFLA jobber også med større oppdrag, der flere kryss og forbindelser mellom dem undersøkes. I denne analysen brukes simuleringsprogrammet VISSIM.

EFLA tilbyr en bredt sammensatt portefølje av tjenester innen trafikkplanlegging og trafikkanalyser. Lang erfaring og omfattende kunnskap hos ansatte i samferdselsavdelingen og i andre avdelinger hos EFLA benyttes til å levere komplette løsninger for alle oppgaver.