Bruer

Bru, Konstruksjoner, Vegnettet, Brukonsepter

EFLA har lang erfaring med prosjektering av bruer og øvrige konstruksjoner i det norske vegnettet. Bruprosjektering må tilfredsstille strenge sikkerhetskrav, kunnskap om gjeldende regler og forskrifter er en vesentlig del av arbeidet. 


Ved design av nye brukonsepter vektlegger vi sikkerhet, økonomi og estetikk. Vi jobber tett sammen med godt kvalifiserte arkitekter når vi utformer nye bruer.

Kontakter

De ansatte i bruavdelingen er aktive i internasjonalt, faglig samnordisk samarbeid og utvikling av beregningsverktøy. Fokus på byggekostnad inngår som en naturlig del i bruprosjektering hos EFLA. Hovedmålet er å fremstille løsninger som er teknisk gode, med lave bygge- og driftskostnader, og som samtidig tilfredsstiller kundenes forventinger til kvalitet og design.

De siste årene har vi hatt mange oppdrag for Statens vegvesen. Vi har prosjektert flere nye stål- og betongbruer langs riksvegnettet. Flere av disse er nå ferdig bygget og i drift. Arbeidet har blant annet vært basert på erfaringer fra Island, og dette har utviklet seg til en gruppe medarbeidere som benytter spesiell kunnskap fra begge land.

Tjenester

  • Prosjektering av nye bruer
  • Klassifisering og styrkeberegninger for eksisterende bruer
  • Prosjektering av rehabilitering og forsterkning av bruer
  • Bruinspeksjoner
  • Dynamiske målinger
  • Utforming av monitoreringssystemer for bruer
  • Prosjektering av øvrige konstruksjoner tilknyttet vegnettet