Samferdsel

Nonnekloppen gang- og sykkelbru

Nygårdstangen, Nonnekloppen, gangbru, gangveg, sykkelveg, stålbru, stålkassebru, fyllinger, VA, belysning, Statens Vegvesen, Bergen, Hordaland, Store Lungegårdsvann, Nonnekloppen

Prosjektering av en ny stålbru over sjø, gang- og sykkelveg, geoteknisk prosjektering av fyllinger i sjø, VA, belysning og utarbeiding av konkurransegrunnlag.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statens Vegvesen, Region vest

Periode
2013-2017

Område
Bergen, Hordaland

Kontakter

Nonnekloppen-03

Beskrivelse av prosjektet

Nonnekloppen gang- og sykkelbru skal bygges som en del av en ny bydelsrute for sykkelveger som ligger rundt Store Lungegårdsvannet i Bergen. Sørenden av brua, ved siden av Bergen brannstasjon, kommer til å stå i en 6 meter høy fylling som former et utsiktspunkt på neset under en fremtidig helikopterplattform. 

På nordside av vågen treffer brua kaikanten til en fellesplass foran ADO Arena og Amalie Skram Videregående skole. Planlegging og prosjektering av en gang- og sykkelvei og prosjektering av utfyllinger i sjø inngår som en del av prosjektet. Valgt bruløsning er en stålkassebru med varierende tverrsnittshøyde i et 60 meter langt spenn over vågen med 6 meter lange delvis skjulte endespenn i hver ende. 

Endefundamenter står på borede stålkjernepeler. Byggearbeidet startet høsten 2017.

Miljø

Miljøtekniske undersøkelser, prøvetaking og monitering er utført av byggherren i forbindelse med utfyllingene for gang- og sykkelvegen for å analysere forurensede sedimenter i Store Lungegårdsvann.

EFLAs rolle i prosjektet

  • Valg av løsninger i samarbeid med arkitekter og oppdragsgiver.
  • Forprosjektering av valgte bruaalternativer.
  • Detaljprosjektering av en 72 meter lang stålkassebru.
  • Planlegging og prosjektering av ca 350 meter gang- og sykkelveg.
  • Geoteknisk prosjektering av ca 55.000 m3 utfyllinger i sjø.
  • Prosjektering av belysning og VA.
  • Utføring av konkurransegrunnlag for prosjektet.
  • Oppfølging og rådgivning i byggefasen.

Nonnekloppen-02

Nonnekloppen-01

Nonnekloppen-04

Nonnekloppen-05