Trafikkstøy og akustikk

Luftlydisolasjon, Støy, Utstyr, Installasjoner, Innnen lyd, utendørs lydnivå, støynivå, Romakustikk,etterklangstid, Trinnlydisolasjon

Lyd og støy fra eksterne omgivelser har fått økt oppmerksomhet i samfunnet. Dette gjelder spesielt for lyd som ikke er ønsket i tett befolkede områder. Flere undersøkelser viser at all form for uønsket lyd gir en ekstra belastning på hørselen, noe som igjen kan ha negativ innvirkning på helse og velvære.


EFLA har opparbeidet seg vesentlig kjennskap og erfaring på dette området og har de senere årene vært i fremste rekke som rådgivere innen fagfeltet akustikk.

Kontakter


Helt fra 1999 har EFLA benyttet programvaren SoundPLAN for å kartlegge støynivåer. Programvaren tillater modellbygging av lydkilder og spredning av lyd for å skape støykart og tverrsnitt med eller uten skjermende tiltak. Det er mulig å designe støyskjermer eller støyvoller for deretter å eksportere designet til CAD-programvare. Lydkilden modelleres og utbredelsen beregnes for å generere støykart og seksjoner av en strekning med eller uten støyskjermer.

I det siste har vi jobbet med mange spennende prosjekter. Vi har bistått og vært delaktig i selvstendige trafikkutredninger og vegprosjekt, og i større byutviklingsoppgaver. Utvikling eller nyutvikling av planer krever vanligvis et tett samarbeid med planleggere og oppdragsgivere for å minimere fremtidig støy fra omgivelsene. Urban veg- og gateplanlegging eller rehabilitering av eksisterende veger krever ofte at akustikere må bidra med sin spesialkompetanse, særlig ved utforming av skjermingstiltak.

Tjenester

  • Luftlydisolasjon
  • Støy fra teknisk utstyr og installasjoner
  • Innnen- og utendørs lydnivå (støynivå)
  • Romakustikk og etterklangstid
  • Trinnlydisolasjon