Veg og gate

Detaljreguleringsplan, Trafikksimulering, Byggeplan, Anbudsdokumenter, Gateprosjektering, Miljøteknikk, Usikkerhetsanalyser, Byggeledelse

EFLA har som mål å sikre økonomisk gjennomførbare og miljøvennlige løsninger i trafikk- og transportprosjektene vi deltar i. 


Vi er en sammensatt gruppe av spesialister med bred erfaring i trafikkteknikk, trafikkplanlegging, trafikksikkerhet, og planlegging og prosjektering av veger og gater.

Kontakter

Tverrfaglig prosjektering er en naturlig del av de fleste av våre oppgaver. Vi benytter avanserte metoder og 3D-verktøy for gjennomføring og kontroll. Det kreves også at medarbeidere med ulik faglig bakgrunn hos oss jobber i team for å komme frem til gode helhetsløsninger. God prosjekteringsledelse er en forutsetning for å lykkes med dette.

Innen vegprosjektering arbeider EFLA med planlegging og prosjektering av gater, veger og motorveger, helt fra enkle vegkryss i plan til store og komplekse prosjekter med planfrie kryssløsninger. Vi har som mål å utvikle praktiske løsninger og å gi gode råd som kan skape helhetlige planer med kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger.

Tjenester

 • Detalj-/reguleringsplan for veger og gater
 • Trafikksimulering og beregninger
 • Byggeplan og anbudsdokumenter for veg- og gateprosjektering
 • Kostnadsoverslag
 • Miljøteknikk
 • Usikkerhetsanalyser
 • Oppfølging i byggetiden
 • Byggeledelse og tilsyn
 • Geoteknikk
 • Trafikkstøy
 • Vann- og avløpsteknikk