Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsrevisjoner, Sikre skoleveger,Vurdering av sikkerhet, Trafikksikkerhetsplan, Risikoanalyser, Black spot-analyse

EFLA legger stor vekt på trafikksikkerhet i alle samferdselsprosjekter, men vi jobber også med oppgaver med trafikksikkerhet som hovedtema. 


Oppdragene varierer i størrelse og type, alt fra vurdering av sikkerhet i forbindelse med endring av gatebruk, tverrsnitt og kryssutforming, til større revisjoner og inspeksjoner av kvartaler i og utenfor byer.

Kontakter

Alle har krav på trygghet i trafikken, enten man reiser med bil, til fots, på sykkel eller ved annen reisemåte. Trafikkulykker er fatale for den det gjelder og kostbare for samfunnet. De kan føre til langvarige fysiske og mentale skader. Mye er oppnådd de senere årene gjennom bedring av trafikksikkerheten. Årsakene er mange, men strukturert gjennomgang av trafikksikkerhet ved planlegging og design av samferdselsprosjekter og byplanlegging har vært en vesentlig medvirkende faktor.

EFLA tilbyr diverse tjenester innen trafikksikkerhet. Ansatte hos EFLA har kompetanse og erfaring innen fagområdet og arbeider kontinuerlig for å opprettholde og tilegne seg ny kunnskap. Ansatte hos EFLA er kvalifiserte til å utføre TS-revisjoner og inspeksjoner, både etter islandsk og norsk standard. Denne erfaringen er nyttig for andre oppgaver, for eksempel for gjennomgang av sikre skoleveger og trygt miljø ved skolen. Ansatte hos Efla har også jobbet med risikoanalyse av veger og for kjøring i tunneler.

Tjenester

  • Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner
  • Trafikksikkerhet for gående og syklende
  • Sikre skoleveger og trafikksikkerhet ved skolen
  • Vurdering av sikkerhet og mulige tiltak på veger og kryss
  • Trafikksikkerhetsplan for kommuner
  • Risikoanalyser
  • Black spot-analyse