Kollektivtrafikk

Driftskonsept, Kollektivtilbud, Grunnprinsipper,Planlegging, prosjektering

Planlegging av kollektivtrafikk og prosjektering av kollektivanlegg spenner over et vidt spekter av tiltak som kollektivfelt, holdeplasser, terminaler til utvikling av struktur og drøfting av driftskonsept. 


Ved utarbeidelse av kollektivplaner må man ivareta sosiale og miljømessige aspekter for å sikre trygghet, effektivitet, komfort og optimalisering av reisetid.

Kontakter


Vi tilbyr bistand med fremkommelighetsstudier og -tiltak og kan utrede hvilke konsekvenser ulike infrastrukturtiltak har for kollektivtrafikken. Dette kan være tiltak innenfor vegsektoren eller andre større utbyggingsoppgaver.

Tjenester

  • Driftskonsept for kollektivtrafikken
  • Analyse og utvikling av nytt kollektivtilbud
  • Grunnprinsipper for utvikling av kollektivtilbud
  • Hovedstruktur for kollektivnettet
  • Planlegging og prosjektering av kollektivanlegg