Geoteknikk og ingeniørgeologi

Grunnundersøkelser, Geoteknisk rapportering, Snøskred, Tunnelprosjektering,Tunnelbefaringer, tilstandsrapporter, Renovasjonstiltak, Kraftlinjefundamenter, material planer, transportplaner

På vårt kontor i Reykjavik har vi ingeniørgeologer og geoteknikere som har erfaring med problemstillinger på anlegg på Island, i Norge og utenfor Europa. 


Våre spesialister har lang erfaring og er godt kjent med geotekniske utfordringer i Norge. 

Kontakter

Vi har arbeidet med mange utfordrende anlegg og har også eksperter på geologiske problemstillinger ved planlegging, prosjektering og drift av tunnelanlegg.

Relaterte prosjekter


Tjenester

  • Styring av grunnundersøkelser, utarbeidelse av borplaner
  • Geoteknisk rapportering, data- og tolkningsrapporter
  • Geoteknisk prosjektering
  • Ingeniørgeologi
  • Snøskred og steinsprang
  • Tunnelprosjektering
  • Tunnelbefaringer, tilstandsrapporter og renovasjonstiltak
  • Kraftlinjefundamenter, material- og transportplaner