Bygg

Nattland Oppveksttun

Skole, Barnehage, tun, hørselhemmet, vollyball, hall, oppvekst, Statped, prosjektering, passivhus, Wiberg, Smedsvig,

Nattland oppveksttun er spesialtilpasset hørselshemmede elever og består av barnehage, baseskole fra 1-10 klasse og volleyballhall.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Bergen kommune, etat for utbygging

Periode
2011-2017

Område
Bergen

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

Nattland oppveksttun er spesialtilpasset hørselshemmede elever og består av barnehage, baseskole fra 1-10 klasse og volleyballhall. Nattland oppveksttun skal også inneholde Statpeds pedagogiske senter for hørselshemmede elever. 

Prosjektet omfatter et nybygg, på 8.300 m2, og rehabilitering av eksisterende bygg, på 900 m2, pluss rivning av annen eksisterende bygningsmasse. Skolens arealer består blant annet av et amfi som fungerer som et samlingssted, et bibliotek og en nedgravd idrettshall. Ved planleggingen ble det lagt stor vekt på miljø, og prosjekteringen ble utført iht. passivhus standarden.

EFLA samarbeidet med Wiberg arkitekter og Smedsvig landskapsarkitekter i prosjekteringen. Entreprenør for prosjektet er Åsane byggmester

Miljø

Nattland Oppveksttun er et passivtbygg og må derfor tilfredsstille strenge krav til energibruk, dette skapte en spennende og utfordrende prosjektering.

Det måtte rives en del eksisterende bygninger før oppstart av byggearbeidet for skolen kunne begynne. Avfallet ble sortert med hensyn til miljøet.

Eksisterende jordmasser på tomten var forurenset og det måtte tas hensyn til det ved grunnarbeidene. En del av massene ble kjørt på tipp.

EFLAs rolle i prosjektet

  • Rådgiver i byggeteknikk (RIB)
  • Rådgiver i VVS (RIV)
  • Rådgiver i elektro (RIE)
  • Rådgiver i akustikk (RIAKU)
  • Rådgiver i brann og sikkerhet (RIBr)
  • Rådgiver i geoteknikk (RIG)
  • Rådgiver i miljø (RIM)
  • Rådgiver i bygningsfysikk (RIBFy)

Nattland

Nattland

Nattland