Miljørådgivning

Miljø i bred forstand er trolig det området innen planlegging og prosjektering som vekker mest allmenn oppmerksomhet. Seksjon for miljø omfatter alt fra planlegging av HMS-arbeid til prosjektering av tiltak for sikring mot naturkatastrofer. 


Seksjonen er plassert i Reykjavik.

Kontakter

Gjennom tiår med erfaring fra ledelse og gjennomføring av mange og store prosjekter i noen av verdens mest miljømessig sårbare og geologisk mest ustabile områder, har EFLA opparbeidet seg ekspertise og kunnskap på høyt nivå  til å håndtere krevende utfordringer med de mest effektive, praktiske og kostnadseffektive midlene som står til rådighet.

Vi gir våre oppdragsgivere pålitelig, faglig miljørådgiving på alle områder, enten det gjelder anlegg over eller under bakkenivå, by- og regionplanlegging, naturvern, geoteknikk og geologi.
Ved å ta i bruk en tverrfaglig tilnærming som omfatter flere ulike tjenesteområder, tilbyr vi ekspertise på høyt nivå, f.eks. innen livssyklusvurderinger, miljøkonsekvensutredninger, miljøstyring, avfallshåndtering, avløpshåndtering og tunnelkonstruksjoner.

Våre høyt kvalifiserte og erfarne ekspertteam innen ingeniørvitenskap, teknikk, geologi, kjemi, geografi, biologi, miljøvitenskap og planlegging, kombinerer det siste innen programvareløsninger, med moderne rådgivingstjenester, forskning og undersøkelser.

Med støtte i selskapets eget laboratorium for miljøovervåking og miljøforskning, samt pågående programmer innen geoteknisk forskning, sikrer vi at våre prosjektteam oppnår optimalt faglig nivå gjennom alle faser av et oppdrag.

Tjenester

 • Miljøteknikk
 • Miljøstyring
 • Miljøkonsekvensutredninger
 • Planlegging
 • Naturvern
 • Geoteknikk
 • GIS og geodesi
 • HMS
 • Naturkatastrofer
 • Landskapsutforming
 • Luftkvalitet