Vann og miljø

Ledningsteknikk,Hydraulisk modellering, Overvannshåndtering, drensløsninger, Flomberegninger, Vannforsyningstiltak, Avløpsrensing

Vann utgjør en stor del av vårt miljø, og det påvirker hvordan vi opplever våre omgivelser. Kontinuerlig tilgang til rent drikkevann og gode avløpstjenester danner grunnlaget for dagens velferdssamfunn.


Åpne vannveier i bylandskapet gjør noe med de estetiske opplevelsene vi har. De kan også brukes til å tilpasse samfunnet til et klima med kraftigere nedbør, samtidig som de beskytter infrastrukturen fra oversvømmelser.

Kontakter


EFLA har bred kompetanse innenfor fagområdet vann og miljø og har en tverrfaglig tilnærming til temaet i alle våre oppdrag. Vi legger vekt på å levere løsninger av høy kvalitet, med fokus på trygge vann- og avløpsanlegg.

Vi har stor erfaring med prosjektering og rehabilitering av VA-ledningsnett og alle tilhørende installasjoner. Vi gjennomfører hydraulisk modellering av ledningssystemer og tilbyr rådgivning rundt avløpsrensing og vannforsyningstiltak. Vi tar også del i tilpassing av eksisterende og nye systemer ved klimaendringer, gjennom overvannshåndtering og flom- og vannstandsberegninger.

Tjenester

  • Ledningsteknikk, prosjektering og rehabilitering.
  • Hydraulisk modellering
  • Overvannshåndtering og drensløsninger
  • Flomberegninger
  • Vannforsyningstiltak
  • Avløpsrensing
  • Planlegging av vann- og avløpsanlegg