Samferdsel

Engeløyabru

Samferdsel, bru, Engeløy, prosjektering, steigen, nordland

EFLA er ansvarlig rådgiver for Nordland Fylke ved prosjekteringen av ny fjordkryssing langs Fv. 835 til Engeløya. Detaljprosjekteringen utføres i løpet av 2020. 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Nordland Fylke

Periode
Februar 2020 - Oktober 2020

Område
Steigen kommune

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

EFLA er ansvarlig for prosjekteringen av en ny forbindelse til Engeløya bestående av en 320 meter lang bru i ti spenn av plasstøpt og spennarmert betong, samt 600 meter ny vei på jordfylling i vann. Prosjektet omfatter også geoteknisk prosjektering og hydrologiske analyser av strømningsforhold på brustedet for estimering av bølgelaster og dimensjonering av erosjonssikring.

Under forprosjektfasen utarbeidet EFLA to brualternativer, en stålkassebru og en betongbjelkebru. Dette for sammenligning med hensyn til økonomi, miljøpåvirkning, gjennomførbarhet og estetikk. Etter en omfattende vurdering av alle de inngående faktorene ble betongalternativet vurdert å gi størst langsiktig samfunnsnytte.

Den nye bruen planlegges åpnet for trafikk i 2024 og skal erstatte eksisterende kryssing, som på grunn av store skader har en restlevetid til 2025.

Miljø

Brua ligger i et område med vakker natur, ved prosjektering har derfor det estetiske spilt en viktig rolle. Brua skal ha en utforming som passer godt inn i omgivelsene.

EFLAs rolle i prosjektet

Utover nyprosjektering, omfatter prosjektet også planlegging av riving av eksisterende bru og deponering av gammel betong og mudringsmasser.

Engeloyabru in NorwayEFLA er ansvarlig for prosjekteringen av en ny forbindelse til Engeløya .