BIM

EFLAs team innen BIM opererer i tråd med selskapets strenge kvalitetskontrollsystemer og er involvert i en rekke ulike prosjekter i de fleste avdelingene. Prosjektene omfatter alt fra broer og bygninger til kraftstasjoner og reduksjonsanlegg.

Kontakter


Teamet utgjør en viktig link mellom EFLAs designteam, entreprenører og fagfolk. De spiller en viktig rolle i å sikre at prosjektene blir levert i henhold til prosjektplan, tidsramme og budsjett, uavhengig av størrelse eller omfang.

Erfarent team

EFLA team innen BIM har lang erfaring fra ulike prosjekter, og selskapet sørger til enhver tid for at teammedlemmene er oppdatert på de nyeste metodene og teknikker. 

Tjenester

  • Design utkast (2D og 3D)
  • Koordinering
  • Tegneoppsett
  • Modell presentasjon
  • Utforming av systemadministrasjon
  • Dokumentkontroll