Brann og sikkerhet

Vårt team innenfor brann og risiko deltar i alle faser av prosjektet – fra de første ideene og konseptene skapes og hele veien til bygget tas i bruk. Balansen mellom kundes behov og de strenge kravene som settes til brannsikkerhet blir fortløpende vurdert. 

Kontakter

Sikkerhet setter vi alltid først. Teamet benytter probabilistiske modeller for å beregne prosjektrisiko vedrørende tid og kostnader som gir kunden forutsigbarhet.

Avdelingen har gjennomført en mengde prosjekter innenfor risikostyring i flere land, og under rekke krevende forhold, inkludert risikoanalyser for brannfare i høyhus, eksplosjoner og spredning. Risikoanalyse for oppbevaring av farlige stoffer, samt sårbarhetsvurderinger for ulike typer nettverk. Tjenestene vi tilbyr innebærer risikoanalyse på alle nivåer, for mennesker, eiendeler og tjenester.

Sikker og kostnadseffektiv løsning

Vår brannsikkerhetsteknikk, beregninger og erfaringer vil bidra til bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

Tjenester

 • Brannteknisk prosjektering av nye og eksisterende bygg.
 • CFD-simuleringer.
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Prosjektrisikostyring.
 • Brannsikkerhetsprosjektering
 • Brannsikkerhetsstyring og -opplæring
 • Strukturell brannskikkerhet
 • Brannvern og kontrollsystemer
 • Metoder for rømningsveianalyser
 • Beredskapsledelse og trening
 • Risikostyring og teknisk risikoanalyse
 • Koordinering og risikoanalyser av prosjekter
 • Sikkerhetsrisikoanalyse
 • Eksplosjonssimulering