Elektro og IKT

Den raske utviklingen av smart byggteknologi har resultert i at elektriske systemer står for stadig større del av budsjettene. Dette har ført til et større krav til ingeniørene om å oppnå balanse mellom innovasjon og økonomi, samtidig som kreativiteten ivaretas.

Kontakter

Vårt team av erfarne og kunnskapsrike elektriske ingeniører, belysningsdesignere og teknikere kan tilby kundene et bredt spekter av tjenester for utforming av elektriske systemer og belysningssystemer. Dette gjelder for alle typer bygninger, både nye og eksisterende.

Moderne bygninger inneholder en rekke elektriske systemer som sørger for god ventilasjon i omgivelsene, brann- og sikkerhetssystemer, adgangskontrollsystemer, innbruddsalarmsystemer, lukket krets-TV (CCTV) og belysningsstyringssystemer.

Design av elektriske systemer

For et best mulig resultat er et tett samarbeid med kunden svært viktig. Ved å benytte de nyeste designprogrammene, som Revit, gir det kunden muligheten til å følge arbeidet gjennom hele designperioden.
Vår erfaring er at med gode prosedyrer og nøye planlagte løsninger oppnår vi de beste resultatene. 

Tjenester

  • Prosjektering av elektriske systemer
  • Brannvarslingsanlegg
  • Sikkerhetssystemer inkludert innbruddsalarmer, overvåkingsutstyr og adgangssystemer
  • Prosjektering av innen- og utendørs belysning
  • Kontroll- og styringssystemer for bygninger (BMS)
  • Systemdesign, programmering og oppfølging av styringssystemer