VVS og Energi

EFLA har bred kompetanse innen rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser, fra utredning av muligheter til detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden.

Kontakter

Våre rådgivere innen VVS og energisystemer har lang erfaring i å sikre gode kvalitetssikrede, bærekraftige og kostnadseffektive løsninger innen miljø, inneklima, energibruk, funksjonalitet og driftssikkerhet. Vi legger stor vekt på involvering av premissgivere, brukere og et tett samspill med andre fag og aktører gjennom hele oppdraget. Vi prosjekterer VVS-tekniske anlegg for alle typer bygg og anlegg. I prosjekteringsfasen benytter vi Revit for å modellere anleggene. Dette er også et godt verktøy for visualisering og kommunikasjon, inkludert kvalitetskontroll og håndtering av grensesnitt i oppdraget.

EFLA har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven.

EFLA kan tilby tverrfaglige team som dekker de fleste fag, men vi gjennomfører også oppdrag i samspill med eksterne aktører.

Tjenester:

 • Prosjektering av luftbehandlings- og klimaanlegg
 • Prosjektering av sanitæranlegg
 • Prosjektering av sprinkleranlegg
 • Prosjektering av kjøleanlegg
 • Prosjektering av varmeanlegg
 • Avløp, drenerings- og overvannsystemer
 • Snøsmelteanlegg
 • Fjernvarmeanlegg
 • CFD simuleringer
 • Energi-økonomi
 • Gass- og trykkluftanlegg
 • Medisinske gassanlegg
 • Automatikk
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Prosessanlegg