Akustikk og støy

EFLA tilbyr et bredt utvalg av konsulenttjenester innenfor akustikk og støy. Dette inkluderer også akustisk utforming av nye bygninger, oppussing av eksisterende bygg, samt interne og eksterne støymålinger.

Kontakter


Videre utfører vi kontrollmålinger og kan utarbeide støykart med lydutbredelsesmodeller for trafikkstøy, flytrafikkstøy, støy fra teknisk utstyr og andre kilder.

Vi har et team som er ledende innen forskningsprosjekter innenfor akustikk, støykontroll og miljø. Det legges stor vekt på å levere gode, bærekraftige løsninger.

Akustikk og støy

Akustikken i et rom har stor innvirkning på brukerne. Tallrike studier har vist hvordan høyt støynivå påvirker mennesker negativt. 

Tjenester

  • Akustiske målinger utført i eksisterende rom (etterklangstid, lydisolering, lydnivåmålinger fra tekniske enheter)
  • Akustiske målinger fra støykilder i miljøet
  • Evaluering av lydisolasjonsegenskaper for bygningskomponenter, samt lydnivå fra tekniske enheter
  • Rådgiving om lydsystemer