Bygg

Raufarhólshellir – utvikling av lava tunnelen

Raufarholl, grotte, turist

Raufarholshellir, en av de mest kjente lavahulene på Island. Den 1350 meter lang tunnel har med EFLA`s hjelp ble endret fra et problem til en turistattraksjon. I dag er disse grottene blant annet prisbelønnet med Winner of the Icelandic Lighting Award, best outdoor lighting design category, 2017. EFLA har bidratt med prosjektering og design.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Raufarhóll

Periode
2016 - 2017

Område
Southern part of Iceland

Kontakter

  Beskrivelse av prosjektet

  Raufarholshellir er en av de mest kjente lavahulene på Island. De praktfulle grottene er et resultat av et massivt vulkanutbrudd for over 5000 år siden.  For noen år siden hadde grunneier store problemer med forsøpling og ulykker. Dette førte til at han fikk selskapet Raufarhòll til å utvikle området med sikte på å beskytte den, og gjøre den mer turistvennlig.
  EFLA vant anbudsrunden og fikk ansvaret for alt fra prosjektering til sluttførelse av prosjektet. Dette innebar lisensiering og utforming av grotten, anlegg og parkeringsplasser. Videre var det elektriske og lysdesign en stor del av prosjektet. EFLA var også ansvarlig for valg av entreprenører og koordinering av arbeidet. Selve byggearbeidet i en grotte som Raufarhòlshellir er svært utfordrende og krever grundige analyser og vurderinger med tanke på sikkerhet. Disse analysene ble foretatt i samarbeid med geologingeniører.

  Lysets samspill med det naturlige

  Grotten er unik i seg selv og former et imponerende rom. Ved inngangen har det dannet seg en åpning i taket som skaper tre vaker lyssøyler på innsiden. Et dekorativt fargespill er med på å gi grotten karakter, samtidig som det forteller en historie. Med et gjennomtenkt belysningsforslag har dette blottlagt den særtrekk og karakter. Helt fra starten har målet med belysningen vært å utvikle et sterkt samspill mellom kontraster, lys og skygge. Man har intensivere de naturlige fargene, samt understreke de geologiske høydepunktene - helt fra inngangspartiet og helt opp til høydepunktet 400 meter inn i grotten.
  Et essensielt designkrav var at alt utstyret skulle være minst mulig synlig. All konstruksjonsrelatert belysning og elektronisk utstyr måtte være 100 % reverserbar - noe som EFLA lyktes med.

  Belysning en del av "forestillingen"

  Belysningen er levert av Anolis, og armaturene er utstyrt med RGBW og varierende linser. Dette var avgjørende for å kunne oppå storheten av grotten og gjenspeile bildet av fargespekteret fra materialene. Armaturene og scener styres av Pharos DMX Styringssystem.  
  I enden av grotten får alle besøkende mulighet til å skjerpe sansene sine når alt lys i grotten slukkes og lyden av vanndråper mot fjellet er det eneste som bryter stillheten. Gradvis trappes belysningen opp og i himmelhvelvingen og belyser høydepunktene en etter en. Dette skjer parallelt med at guidene forteller gjestene hva de ser.

  Miljø

  Med tanke på at en del av jobben var å bevare naturressurser var sikring en svært viktig del av jobben. Det ble lagt stor vekt på beskyttelse av konstruksjonene inne i hulen. 

  Det ble også lagt stor vekt på å hindre grunnvannforurensning og vannvern i området. På bakgrunn av dette ble det tatt spesielle hensyn til alle materielle valg og rensningsanlegget ble spesialdesignet for å redusere forurensning. 

  EFLAs rolle i prosjektet

  EFLA var sterkt involvert i dette prosjektet fra begynnelse til slutt.

  • Bistand i byggeperioden
  • Utforming av verktøy til og fra området, vann- og strømforsynling og kloakk
  • Design av belysning og elektrisitet i grotten
  • Design av plattformer i grotten
  • Design av parkering og stier
  • Sikkerhetsvurdering
  • Planlegging og lisensiering
  • Prosjektledelse og designadministrasjon

  Raufarhólshellir

  Raufarhólshellir

  Raufarhólshellir

  RaufarhólshellirFantastiske farger inne i grotten.

  RaufarhólshellirEn av tre åpninger i grotten.