Samferdsel

UAK - geoteknikk

UAK, Prosjektil, Rogaland, geoteknikk, prosjektering,

Utførelse av uavhengig kontroll for geoteknikk prosjektering for byggeprosjekter i Rogaland 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Prosjektil AS

Periode
2016 - pågår

Område
Rogaland 

Kontakter

Beskrivelse av Prosjektet

Norske myndigheter har innført ekstern lovpålagt kontroll for alle søknadspliktige tiltak. Loven er basert på skadestatistikk hvor viktige og kritiske områder er identifisert. Formålet er å redusere skader ved økt kvalitetssikring under byggeperioden og dermed øke kvaliteten på nye bygg.

Kontollen gjelder både prosjektering og utførelse. Det er byggherre som er ansvarlig for at uavhengig kontroll gjennomføres.

EFLA har vært engasjert i en rekke av UAK prosjekter som underleverandør for Prosjektil AS i Stavanger. EFLA har utført UAK for Geoteknikk - Prosjektering. Kontrollen omfatter bl.a. gjennomgang av grunnundersøkelsesrapport og premissnotater for å sikre at grunnundersøkelser er utført og prosjektet  er plassert i riktige kontrollklasser / pålitelighetsklasser og geoteknisk kategori. I tillegg må det sikres at alt arbeid er kvalitetssikret. 

Prosjekt komponenter

EFLAs rolle

Uavhengig kontroll / Geoteknikk - prosjektering