Bygg

Inn i breen - Langjökull isbre

I Europas nest største isbre, 1 200 moh., ligger Islands nyeste turistattraksjon: en storslått, menneskeskapt istunnel, som med sine 500 meter er verdens lengste.

Målet for prosjektet var å gi besøkende en naturlig og unik opplevelse. Både med godt planlagte lyssettinger med naturlige lysfarger og begrenset bruk av andre farger, og uten synlig utstyr eller kabler.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Into the glacier ehf

Periode
juli 2010–mai 2015

Område
Langjökull, Island

Priser
Darc Awards lysdesign

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet ga mange utfordringer. Temperaturen er konstant rundt 0 grader, og derfor må varmen fra LED-belysningen være minimal for å hindre smelting. Dette ble gjort ved å heve lysutstyret fra isen, slik at det aldri er i direkte kontakt med den, og i tillegg med et tett nettverk av sensorer og nøyaktig programmerte DMX-kontroller for å minimere lystiden for hver lyskilde til 5–7 minutter.

Alt utstyr måtte plasseres inne i vegger og tak med lyskilder på opptil 6 meter i lengde, uten synlige kabler, kontrollpaneler eller lyskilder. Det ble drillet hull med en spesialbygd dampdrill for belysning og laget slisser i tunnelhjørnene for kontroll- og strømkabler.

Det var ofte utfordrende å komme til i tunnelåpningen om vinteren. I kraftige snøstormer på 1 200 meters høyde måtte vi stole på GPS for å finne tunnelåpningen for å kunne utføre jobben.

Dark Awards Winner
«Beste landskapsbelysning» og «Darc Awards: Best of the Best»

Innebygd belysning

Den innebygde belysningen i veggene og taket i tunnelen gir behagelig lys gjennom isen. Lyset varierer avhengig av isens tykkelse og alder, i tillegg til askelag fra ulike perioder, inkludert aske fra det beryktede utbruddet fra Eyjafjallajökull.

For å gi kontraster i opplevelsen for de besøkende er belysningen i deler av tunnelen mer dempet. Når man ser askelaget fra Eyjafjallajökull, for eksempel, er tunnelgangen litt mørkere, med kun en bakgrunnsbelyst vegg på 50 meters avstand, noe som gir myke og bølgende blå og hvite farger. Når guiden er ferdig med sin presentasjon her blir lysene i tunnelveggene sakte og gradvis skrudd på, helt til de når de besøkende ved askelaget fra Eyjafjallajökull 50 meter over. Hensikten er å gi gjestene en unik og kraftfull opplevelse.

Det er flere ulike rom på den 500 meter lange turen gjennom isbreen, inkludert en forsamlingssal, kapell og søylehall. Belysningen i disse rommene ble installert i for eksempel alter, benker, vegger og gulv, uten synlige installasjoner. Dette var en av de største utfordringene i prosjektet.

Den mest spektakulære opplevelsen på denne reisen er den store bresprekken som krysser tunnelen og gir gjestene en spektakulær forbindelse til de naturlige kreftene fra bunnen av bresprekken, 30 meter under isbreens overflate. Belysningen, som kommer fra kraftige LED-projektorer og kontroller, er en viktig bidragsyter til å fange storheten og kontrastene i denne 200 meter lange, 5 meter brede og 30 meter dype bresprekken. Belysningen i bresprekken dempes når gjestene kommer dit, men blir så gradvis belyst for å styrke opplevelsen ytterligere.

Videoen som er sendt inn ble spilt inn tidlig i prosessen, da lysutstyret fortsatt ble installert og arbeidslys var i bruk.

Langjökull

Miljø

Prosjektet ble planlagt og koordinert i nært samarbeid med alle relevante myndigheter på Island; Borgarbyggð kommune, Vestlandets Helsekontrollinstitutt, samt offentlige etater for miljø, areal og planlegging, og konstruksjoner og energi. Byggesøknad ble sendt inn til Areal og Planleggingsetaten, med forespørsel om behov for en miljøkonsekvensutredning. Resultatet var at en formell konsekvensutredning ikke var påkrevd, men en rekke miljøaspekter ble uansett undersøkt i denne fasen. Vi hadde spesielt fokus på mulig forurensning av isbreen og grunnvannet i både bygging og drift. Forurensningsfaren ble vurdert som meget lav.

EFLAs rolle i prosjektet

EFLA hadde en omfattende rolle i prosjektet. EFLA utviklet prosjektet i tre år, frem til det ble solgt til et investeringsfond, og EFLA fylte de fleste roller, helt til daglig leder ble ansatt og prosjektorganisasjonen var etablert. Etter det var EFLAs hovedrolle teknisk rådgivning.

Som rådgiver ivaretok EFLA alle arbeidsoppgaver som var nødvendige for å realisere prosjektet:

  • Planlegging og tillatelser, som endringer i reguleringsplan og drifts- og konstruksjonstillatelse fra det islandske miljødirektoratet
  • Risikoanalyse av bygging, drift og løsninger i prosjektet, og utforming av sikkerhetshåndbok for ansatte     
  • Alt av teknisk utforming av funksjoner som ventilasjon, avfukting, belysning, kraftproduksjon og installasjon
  • Tilsyn og måling av bevegelser i isen
  • Lyskonsept og lysdesign, deltakelse i utstillingsdesign med Árni Páll Jóhannesson

Langjökull, into the glacier

Langjökull, into the glacier

Langjökull, into the glacier

Langjökull, into the glacier

Langjökull, into the glacier

Darc Awards vinner lysedesign