Samferdsel

Innovasjon i bruforsterkning i Agder

bruer, forsterkning, reprasjon, prosjektering

EFLA har bistått Agder fylkeskommune med forsterkning av to gamle stålbjelkebruer i Agder fylke, som dannet en flaskehals for vegtransport i området. I prosjekteringen er det brukt en metoden som aldri har vært brukt i Norge før, og den har vist seg å være effektiv i forhold til kostnad, gjennomførbarhet og miljøpåvirkning.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Agder fylkeskommune

Periode
2019-2020

Område
Agder fylke

Kontakter

Gamle bruer som trenger forsterkning

Sagstu og Fidje er rundt 30 meter lange bruer som ligger i Agder fylkeskommune. De er omlag 50 år gamle stålbjelkebruer i ett spenn, konstruert med betongdekke uten samvirke. Det betyr at betongbrudekket sitter på underliggende stålbjelker og distribuerer last fra trafikk til disse, uten å bidra til bærevirkning i det 30 meter lange bruspennet.

Bruene har dannet en flaskehals for tømmernæringen i Agder. De har, i likhet med mange andre bruer bygd i den perioden, ikke bærekapasitet som tilfredsstiller dagens krav. EFLA fikk i oppdrag å prosjektere forsterkning for bruene, slik at de kunne klassifiseres til bruksklasser tilsvarende nye bruer. Etter vurdering av mulige forsterkningsløsninger, dialog med brueier i Statens vegvesen (nå Agder fylkeskommune) og Vegdirektoratet ble det valgt å forsterke bruene med etablering av samvirke mellom betongplaten og stålbjelkene.

En ny metode

Denne teorien er kun brukt på noen bruer i Norge tidligere, men aldri med metoden som benyttes i denne prosjekteringen. Forbindelsen mellom betong og stål skjer ved at man installerer coiled pinner fra bruas underside. Pinnene jekkes inn, det kreves ikke sveising av stål eller meisling av betong. Metoden har vært forsket på av Universitetet i Luleå i Sverige. Et team derfra har vært samarbeidspartner med EFLA i dette prosjektet.

Denne pinnemetoden anses å ha fordeler, ikke minst med hensyn til trafikkulemper i anleggsperioden. Alternativet ville være å meisle opp betongen i vegoverflaten og sveise pinner til toppen av stålbjelkene ovenfra, noe som krever midlertidig stenging av bruen. I tillegg har det vist seg at den nye metoden er konkurransedyktig når det gjelder kostnad, samt den anses som miljøvennlig da gjenbruken av materiell er stor. 

Samarbeid med Universitet i Luleå

Som en del av prosjektet er det utført et lasteforsøk på Sagstu bru, med responsmålinger før og etter pinneforsterkningen. Målsettingen var å få bekreftet at bruen har fullt samvirke etter utført arbeid, og at den kunne få en klassifisering tilsvarende ny bru. Dette arbeidet ble fullført og godkjent av teamet fra Luleå i januar 2020.

Tilleggstjenester

I tillegg til forsterkning er det spesifisert, og utført en reparasjon av betongskader og annet vedlikehold. Dette for å sikre forlenget levetid til bruene.

Miljø

I prosjektet er det brukt en metode som aldri har vært brukt for bruforsterkning i Norge før. Metoden har en lav forbruk av nye materialer og dermed lav karbonavtrykk, samt å medføre minimal opphold i trafikk over bruen i anleggsperioden.

EFLA's rolle i prosjektet

  • Prosjektering av forsterkning
  • Spesifikasjon av betongvedlikehold
  • Oppfølgning og rådgivningstjenester i anleggsperioden

Fidje-bruer-2Undersiden av Fidje bru før forsterkning - Ingen mekanisk forbindelse mellom stålbjelker og betongplate.

Fixed_bridgesInnstallering av en coiled pinne.

Fidje-bruer-locationBeliggenhet av Sagstu og Fidje bruer i Agder.

Fidje-bruer-1Bruk av en brannbil for å gi utslag for tøyningsmålere i et lastforsøk på Sagstu bru.