Bygg

Svømmebasseng

svømmebasseng, lek, barn, bygg, konstruksjon

EFLA har de siste årene jobbet med mange prosjekter knyttet til større badeanlegg og jordforbedringsanlegg på Island. Dette gjelder både teknisk design av nye basseng, samt forbedringer eller vedlikehold av eldre basseng.

Prosjektene er av ulik størrelser, både store og små. Uavhengig av størrelse ble det lagt stor vekt på kostnadseffektive løsninger når det kom til driftskostnader og energieffektivitet. EFLA var involvert i konstruksjonsdesign, lastekapasitet, ventilasjon og rørsystemer. I tillegg til pumpe- og rengjøringsystemer, konstruksjonskontroll, brann- og sikkerhetsspørsmål, samt prosjektledelsen.

Akureyri Svømmebasseng

Prosjektet består av en 15 meter lang vannsklie, en stor lekeplass for barn, et basseng for avslapping, og en kombinert foss og boblebad, sammen med et rensing- og avløpssystem. Tårnet som benyttes for de nye vannskliene er forbedret i form av ny ventilasjon og oppvarming. Vakttårnet har gjennomgått samme oppgradering. 
EFLA har også vært ansvarlig for utformingen av støttemuren og avgrensninger.

Sundlaug Akureyrar

Dalvík svømmebasseng

Oppussing av svømmebasseng og stamper. Oppussing av utstyr. Tilpassing av inn - og uttak av rørsystemene. Design og røropplegg for en dobbel 7 meter vannsklie. Design av rengjøringsystemet, samt utstyret som benyttes til regulering av salt, klor og surhet i bassengene. 

Svommebasseng

Svømmebasseng i Blönduósi

Prosjektet innebar renovering av dusjer. Design av boblebad, svømmebasseng og dampbad. I tillegg var EFLA ansvarlig for renovering av luftkanalene, samt alle rørledninger. Rengjøringsystemene for klor og pH-kontroll ble også renovert, samt treningsbanen og vannsklien.

Sundlaugin á Blönduós

Svømmebasseng i Hrafnagili

Prosjektet innebar renovering av dusj. Design av boblebad, svømmebasseng og dampbad. Luftkanaler og alle rørledninger, inkludert basseng systemer med rengjøringsystemer, klor og pH-kontroll.

Sundlaugin Hrafnagili

Svømmehall i Laugum Þingeyjarsveit

Dette var en renovering av den sørlige delen av en idrettshall, samt dusjene i anlegget. Design av boblebad, svømmebasseng, rørledninger og ventilasjon. Alle rørledninger, inkludert rengjøringsystem, klor og pH-kontroll.

Sundlaugin á Laugum

Svømmebassenget på Þelamörk

Renovering av svømmebasseng. Utforming av varmebad, dampbad og apparater. Ventilasjon og alle rørsystemer, inkludert bassengsystemer med varmesystemer, rengjøringsystemer, klor og pH-kontroll. Landskapsarbeid og etterbehandling av overflater og tomten.

Sundlaugin-thelamork_1561371049729

Svømmebassenget i Selárdalur

Prosjektet omfattet utformingen av utstyrsboliger, varmekilder, luftkanaler og alle rørledninger, inkludert et varmesystem med varmesystemer, rengjøringssystemer, klor og pH-kontroll. Landskapsarbeid og etterbehandling av overflater og tomten.

Sundlaugin-selardal_1561371813142

Laugar - svømme og helsesenter

Design av alle elektriske systemer.  EFLA var ansvarlig for utforming av konkurransespesifikasjoner. Senteret hadde behov for utforming av spesielle systemer, nærmere bestemt: Sikkerhetssystemer, lysstyringsystemer, kamerasystemer, lydsystemer, tilgangskontrollsystemer, datasystemer, samt bygging av anbudsdokumenter og kontroll av elektriske systemer i perioden arbeidet foregikk. I tillegg var EFLA var ansvarlig for utformingen av styringssystemet, samt innføring og testing av disse.

Laugardalslaug_1_1561371946776

Ásvallalaug på Hafnarfjörður

EFLA deltok i konstruksjon av svømmebassenget og var ansvarlig for utformingen av en spesialdesignet pumpe, oppvarming og rengjøringsystem. Det ble lagt spesiell vekt på å benytte energibesparende utstyr for å fremme lavere driftskostnader.

Ásvallalaug