Nyheter

Kraft og kvalitet

16.1.2013

I 2008 ble EFLA AS etablert i Norge for å styrke EFLAs energiseksjons tjenester til kunder i Norge i forbindelse med oppbygging av overførings- og distribusjonssystemer for kraft. 

I dag er EFLA AS i Norge et firma med 11 medarbeidere. Hoveddelen av oppdragene er for Statnett. Av EFLAs AS ansatte har 6 islandske medarbeidere fast base i Oslo-området. Mange av oppdragene i Norge blir utført i tett samarbeid med EFLA på Island. EFLA har opparbeidet en ekspertise innen feltet de siste årtier gjennom oppdrag bðde på Island og internasjonalt. EFLA har også hatt oppdrag for andre kraftselskaper i Norge, for eksempel BKK i Bergen, hoveddistributøren i Bergensområdet.

Prosjektene består i hovedsak av: Design av høyspentlinjer, inkludert master og fundamenter; vedlikehold, forsterkning og renovering av høyspentlinjer, rådgiving i forhold til spenningsøkning fra 300kV til 400kV for å øke overføringskapasitet, geoteknisk forarbeid, design av transformatorstasjoner, deltakelse i innovasjon og utviklingsprosjekter i forbindelse med kraftoverføringskonstruksjoner og tilhørende ekspertrådgiving.

Eksempel på høyspentlinjeprosjekt: 420 kV Ørskog - Fardal, 420 kV Ofoten - Hammerfest og 132kV Skogfoss-Varangerbotn.