Nyheter: oktober 2012

Headline list

19.10.2012 : EFLAs samferdsels-prosjekter i Norge

EFLA Rådgivende Ingeniører undertegnet nylig sin fjerde rammeavtale med Statens Vegvesen. Avtalen omfatter et vidt spekter av prosjekter innen design av samferdselsinfrastruktur i Norge.

Les mer

3.10.2012 : EFLA signerer Nordic Built Charter (nordisk pakt)

Den 8. august signerte 20 direktører fra den nordiske byggeindustrien, en nordisk pakt «the Nordic Built Charter» og viste dermed sin vilje til endringer. 

Les mer