Nyheter: 2012

Headline list

21.12.2012 : EFLAs økende travelhet i oljebransen

I de siste har EFLA rådgivningstjeneste økt ganske raskt innen den norske oljebransjen. EFLAs inntekter knyttet oljebransjen er 200 millioner ISK per år eller 17% av forventet total inntekter av norske prosjekter hos EFLA. EFLA har vært involvert i prosjekter på 6 oljeplattformer fordelt langs Norges kyster.

Les mer

21.12.2012 : Utbygging av aluminiumsverk substation

Norðurál Century Aluminium inngikk nylig en avtale om utbygging av aluminiumsverkets likeretterbygning, tilsvarende 1600 kvadratmeter. Kontraktene ble undertegnet den 7. desember 2012. EFLA vil være konsulent i to deler av prosjektet.

Les mer

20.12.2012 : EFLA og utviklingen av grønne områder

EFLAs ingeniører omhandler konstruksjon og vedlikehold av grøntarealer på en konferanse i Danmark. Konferansen ble initiert av Green Academy Århus, med deltakere fra alle de nordiske land.

Les mer

19.10.2012 : EFLAs samferdsels-prosjekter i Norge

EFLA Rådgivende Ingeniører undertegnet nylig sin fjerde rammeavtale med Statens Vegvesen. Avtalen omfatter et vidt spekter av prosjekter innen design av samferdselsinfrastruktur i Norge.

Les mer

3.10.2012 : EFLA signerer Nordic Built Charter (nordisk pakt)

Den 8. august signerte 20 direktører fra den nordiske byggeindustrien, en nordisk pakt «the Nordic Built Charter» og viste dermed sin vilje til endringer. 

Les mer

31.8.2012 : Svært effektiv kran for aluminium og petrolokos

EFLA har for tiden et prosjekt i Richards Bay i Sør-Afrika. Prosjektet går ut på programmering og testing av operasjonssystem for skipskran produsert av RTA ALESA. 

Les mer

13.8.2012 : EFLA mottar støtte fra energifondet

Onsdag 11. juli delte industriminister Steingrímur J. Sigfússon og Mörður Árnason formann i energirådet ut støtte fra Energifondet for forskning og prøveprosjekter for året 2012. 55 søknader på tilsammen 125,7 mill. ISK ble mottatt. 

Les mer

11.7.2012 : EFLA og Kópavogur på tur

EFLA Rådgivende Ingeniører assisterte nylig Kópavogur kommune i å øke sykling som transportmåte for å følge opp en nylig godkjent miljøplan i kommunen.

Les mer

29.6.2012 : EFLA og EcoOnline undertegner en samarbeidsavtale

Korrekt håndtering av kjemikalier er viktig for alle firmaer og organisasjoner. I følge islandsk lov, REACH lovverket, er det obligatorisk å ha Material Safety Data Sheets (MSDS) på islandsk for alle farlige kjemikalier i bruk i firmaet, tilgjengelige for alle ansatte som bruker de. 

Les mer

18.6.2012 : Byggseksjonens prosjekter i Norge

EFLA har oppnådd avtaler om mange prosjekter i Norge, prosjekter som utføres av de fleste avdelingene i selskapet. EFLAs Seksjon for bygg og anlegg har flere prosjekter i Norge.

Les mer

15.5.2012 : 100 MW naturgass- kraftverk

100 MW naturgasskraftverk i Ubungo Dar es Salaam bygget for Tanesco (Tanzanian Electric Supply Company) Tanzania.

Les mer

26.3.2012 : EFLA på oljeplattformer

I det siste har EFLAs medarbeidere arbeidet med flere prosjekt innen oljeindustrien.
Prosjektene involverer PLC og SCADA programmering av systemer for borevæsker og betongsystemer i tillegg til utprøving og igangsetting av systemene.

Les mer

5.3.2012 : EFLA deltar i det Europeiske prosjektet SENSE

Den 22. – 23. februar, deltok EFLA i oppstartsmøte i et nytt Europeisk prosjekt. Prosjektet kalles Sense, som står for "Harmonised Environmental Sustainability in the European food and drink chain".

Les mer

14.2.2012 : EFLA blant fremragende selskaper

Årlig utfører Creditinfo en vurdering av islandske selskapers styrke og stabilitet.
Vurderingen tar til økonomiske resultater, styrke og stabilitet i en periode på tre fortløpende år.

Les mer

30.1.2012 : Innvirkningen av jordfylling på trærs helse og vekst

EFLA og Islands skogbruk har nylig fullført en studie av innvirkningen av dyp jord på trerøtter, f.eks. påvirkningen av jorddybde på trærs vekst og helse.

Les mer

16.1.2012 : Flytting av en 600 tonn tung kran

EFLA deltok nylig sammen med spesialister fra Sveits og Nederland i flyttingen av en 600 tonn tung lastekran fra Dubai Aluminium i Dubai til EMAL Aluminium Smelter i Abu Dhabi.

Les mer