Nyheter: 2022

Headline list

11.11.2022 : Norsk Skogfinsk Museum – Finnskogens hus

Photo: Lasovsky Johansson Architects ApS + Lipinkski Architects AB

EFLA har bistått i forprosjektet med rådgivning i fagene elektro, bygningsfysikk og geoteknikk.

Les mer

25.10.2022 : EFLA AS vinner en stor kontrakt med Statnett

Power in balance

Etter å ha mottatt høyeste score i anbudsrunden vinner EFLA rådgivende ingeniører en stor kontrakt med Statnett.

Les mer