Nyheter

EFLA AS vinner en stor kontrakt med Statnett

25.10.2022

  • Power in balance

Etter å ha mottatt høyeste score i anbudsrunden vinner EFLA rådgivende ingeniører en stor kontrakt med Statnett.

Etter å ha mottatt høyeste score i anbudsrunden vinner EFLA rådgivende ingeniører en stor kontrakt med Statnett. Vi skal designe 420kV høyspentlinjen fra Blåfalli til Gismarkvik, som er Statnetts siste 90 km lange høyspentledning, som vil sørge for strøm til Norges nest største aluminiumsverk.


Ledningen har to fjordkryssinger på 3 km hver. Dette vil være første gang Statnett tar i bruk aluminium 420kV master utviklet i et samarbeid med EFLA. Det er også et forslag om å bruke EFLA sin egen tårnmast (bestående av sirkulære hullprofiler) i en del av traseen. I tillegg vil EFLA vurdere om høyderekorden på Statnetts standard mast kan slås ved å øke fra 50 til 60 m. Dette vil i så fall medføre at traseen unngår å gå gjennom et lite tettsted.

EFLA mottok toppscore i denne kontrakten fra Statnetts sitt evaluerings team. Det betyr at vi fortsetter det langvarige og gode samarbeide med Statnett, og forsterker vårt team av energispesialister.