Nyheter: juni 2014

Headline list

30.6.2014 : EFLA har åpnet et kontor i Sverige og inngått en rammeavtale

EFLA rådgivende ingeniører har etablert datterselskapet EFLA AB i Stockholm. Selskapet vil tilby spesialiserte tjenester i forbindelse med høyspentlinjer og andre prosjekter i tilknytting til distribusjon og overføring av el-kraft. 

Les mer

3.6.2014 : Pressekonferanse om Langjøkull istunnel

I dag ble det avholdt en pressekonferanse hos EFLA for å presentere prosjektet om istunnel i Langjøkull isbreen. Anleggsarbeidet begynte tidlig i våres og nå har omtrent 40 meter lang tunnel blitt gravd inn i isbreen. 

Les mer