Nyheter: juni 2014

30.6.2014 : EFLA har åpnet et kontor i Sverige og inngått en rammeavtale

EFLA rådgivende ingeniører har etablert datterselskapet EFLA AB i Stockholm. Selskapet vil tilby spesialiserte tjenester i forbindelse med høyspentlinjer og andre prosjekter i tilknytting til distribusjon og overføring av el-kraft. 

Les mer